Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Ноосферно-синергетичний підхід до цивілізаційного розвитку

 

 

Пошук нової моделі світогосподарського розвитку знайшов відображення у величезній кількості наукових публікацій та доповідей. Започаткування міжнародного співробітництва в розв’язанні глобальних проблем пов’язано з ім’ям італійського економіста А. Печчеї, який у 1968 р. виступив з ініціативою створення Римського клубу – міжнародної організації, діяльність якої  спрямо-

вувалась на обґрунтування необхідності консолідації зусиль людства перед лицем глобальних загроз. У 70-ті роки ХХ ст. за ініціативою Римського клубу було підготовлено наукову доповідь із проблем деградації навколишнього середовища та зроблено висновок щодо необхідності призупинення технологічного прогресу, зростання обсягів виробництва матеріальних благ та чисельності населення (концепція “нульового зростання”).

Відомий західний дослідник Дж. Форрестер у книзі  “Світова динаміка” (1971) здійснив спробу проаналізувати взаємодію демографічної, індустріальної та аграрної систем. Ці  дослідження були продовжені Д. Медоузом, який у 1972 р. опублікував працю “Межі зростання”. Висвітливши динаміку п’яти глобальних факторів розвитку суспільства (населення, виробництва продуктів харчування, індустрії, забруднення навколишнього середовища, споживання невідтворюваних ресурсів), учений дійшов висновку, що зростання масштабів світового промислового виробництва неминуче призведе людство до загибелі внаслідок деградації та руйнування навколишнього середовища.

У 1974 р. М. Месарович та Е. Пестель запропонували новий проект Римського клубу “Людство на роздоріжжі”, в якому еволюція людського  суспільства уподібнювалась до розвитку живого організму і досліджувалась на основі виявлення та аналізу взаємозв’язків і взаємозалежностей економічної, демографічної, енергетичної та інноваційної сфер. 80-ті роки  ХХ ст. були пов’язані з переосмисленням шляхів вирішення глобальних проблем та формуванням концепції “сталого розвитку”, яка сьогодні визнається одним із найважливіших досягнень наукової та суспільної думки кінця ХХ ст. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров