Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інституціоналізація системи планетарного регулювання світо-господарських процесів

 

 

Попередній розгляд організаційних та самоорганіза-ційних засад розвитку глобальної економіки засвідчує, що глобалізація суттєво порушила механізм державного макроекономічного регулювання. На думку  Д. Гелда, сучасна динаміка розвитку світової економіки “породжує всередині держав і між державами нестабільність та труднощі, які знаходяться поза межами контролю будь-яких урядів. Це і стрімкий розвиток транснаціональних зв’язків, що спричиняє появу нових форм колективного прийняття рішень із залученням держав, міжурядових організацій та міжнародних груп тиску. Це і розширення та інтенсифікація транснаціональних комунікаційних систем, поява гострих транснаціональних проблем, що не визнають державних кордонів та меж [241, с. 9].

Відмінності у “вагових категоріях” національних держав у сфері розподілу та перерозподілу світового доходу викликають значні диспропорції світогосподарського розвитку, свідченням яких є амплітуда коливань основних макроекономічних параметрів. Незбалансованість торговельного та платіжного балансів, фінансові кризи перетворилися на хронічне явище для більшості країн світу. До цього слід додати загострення проблем негативної екстерналізації (практики перекладання ТНК на державу, навколишнє середовище, конкурентів своїх витрат і проблем розвитку). Відтак “усе більше проявляється невідповід-ність між глобальною природою багатьох економічних процесів та  продовжен-ням їхнього регулювання в рамках національних господарських територій за відсутності ефективних механізмів наднаціонального регулювання” [246, с. 95].

Неузгодженість  та  розбалансованість,  що  стали  домінувати  в  сучасних

умовах світогосподарського розвитку загострюють проблему формування ефективного інституційного забезпечення розвитку глобальної економіки на основі розширення  сфери глобального управління з мікро- та мезорівня (ТНК та їхні мережі) до макро- та мегарівня (міждержавні організації та наднаціональні регулюючі структури інтеграційних утворень). 

Зауважимо, що глобалізація формальних та неформальних інституцій – тривалий та суперечливий процес, який знаходить свій вияв у визнанні примату норм міжнародного права над національними, стандартизації законодавчих норм, поступовому зближенні національних правових систем, поширенні  уніфікованих стандартів поведінки в різних сферах суспільного життя тощо. Водночас, на думку сучасних дослідників, процес перенесення центру ваги в прийнятті рішень у наддержавну сферу тільки розпочинається, він ще не завершений і займе всю першу половину ХХI ст., а можливо й весь простір століття [273, с. 324]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров