Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Теоретичні підходи до забезпечення глобальної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості країни

 

 

У даний час констатується продовження глибокої трансформації системи міжнародних відносин на базі глобалізації, за якої жодна сфера (економічна, соціальна, юридична, політична, військова і т.д.) та процес у суспільстві, незалежно від його масштабності або локальності, не можуть розглядатися ізольовано. Посилюються взаємозв’язок і взаємозалежність окремих акцій, явищ і процесів, що вимагає обліку й нової оцінки зворотного ефекту усіх наслідків. Серйозно ускладнюється визначення передумов: певні політичні обставини можуть бути детерміновані як політичними, так і економічними, соціальними й етнічними факторами, а в економічній сфері – не лише економічними факторами.

Глобальним простором, на який впливають вищезазначені чинники, стало все світове співтовариство та система міжнародних відносин. На перший погляд, чисто правова міжнародна акція, що стосується економічних (політичних, соціальних) аспектів, при такому підході виявляється важливою, а нерідко вирішальною умовою їхнього розвитку. При цьому у сфері міжнародних відносин вона в будь-якому випадку відбивається на інших країнах, що не може не враховуватися при її обґрунтуванні, підготовці, здійсненні, оцінці результатів і наслідків (зокрема, обліку взаємин окремої країни з іншими). Наприклад, гостре питання сучасності – вступ нових країн у НАТО або розміщення системи ПРО в Чехії та Польщі – може здаватися суто військовим й політичним, а насправді – дуже серйозне економічне (перерозподіл зовнішньої торгівлі озброєнням, трансформація інвестицій у військове виробництво, витрат на утримання й підготовку військовослужбовців, модифікація структури військового бюджету і т.п.).

Відмічається не прогнозоване розширення сфери впливу окремих акцій і процесів національного (регіонального, інтернаціонального) рівня на міжнародні відносини з урахуванням наростаючої взаємозалежності окремих країн. Показовим у цьому відношенні є досвід Косовських подій у Сербії, які безпосередньо стосуються багатьох європейських (та й не тільки) держав, економічної, правової, етнічної і релігійної сфер, що ускладнює їхнє вирішення, оцінку наслідків у всіх областях. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров