Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Оцінка стану та перспектив залучення іноземних інвестицій

 

 

Незважаючи на наявність конкурентних переваг, Україна не досягла успіхів у залученні іноземного капіталу. Інвестиційний “бум”, який знову починає переживати світ, Україну обминув: у світових потоках інвестицій у 2006 р. вона займала лише 0,33%, зменшившись з 0,9% у 2005 р. (світовий обсяг зазнав піднесення на 38%) [294, с. 251; 121, с. 34]. Іноземні інвестиції, як і раніше, продовжують відігравати незначну роль у розвитку української економіки в цілому. Невелика частка нерезидентів у кумулятивних капітальних вкладеннях в українську економіку свідчить, що іноземні контрагенти усе ще орієнтовані на отримання швидкого прибутку або невиробничий спекулятивний капітал, зокрема, спрямовуючи великі суми на придбання нерухомості.

Недостатній ступінь довіри західних підприємців до України та високий рівень інвестиційного ризику зумовили такий рівень надходжень. Причинами цього є, як вже зазначалось вище, несприятливий інвестиційний клімат: недостатня макроекономічна та політична стабільність; непрозора законодавча база; нерозвиненість інвестиційної інфраструктури. У цьому контексті справедливим є твердження В.С. Савчука, згідно якого рух капіталу у світовому господарстві регулюється передусім законами конкуренції, попиту і пропозиції, особливостями циклічного розвитку ринків. Капітал, як і людина, вимагає економічної свободи, найбільш прибуткового застосування, найсприятливіших умов, за яких він може бути використаний найефективніше [222, с. 584]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров