Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (19)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Раціоналізація державної політики щодо підвищення інвестиційної привабливості України

 

 

Розраховувати на широкомасштабні ПІІ реально за умови достатньої інвестиційної активності національного капіталу. Аргументація тут зрозуміла: капітал завжди вибірково ставиться до можливостей інвестиційного процесу та з урахуванням дуже широкого спектра економічної й політичної кон’юнктури спроможний диференціювати сферу своїх інтересів. В умовах поглиблення інтернаціоналізації економіки можливості такої диференціації постійно розширюються. Якщо іноземні контрагенти переконаються, що вітчизняні підприємці не уникають вкладень в економіку й здійснюють вкладення, вони самі наслідуватимуть їх приклад.

Для підвищення інвестиційної привабливості та в контексті вступу в СОТ назріла потреба формування державної Стратегії економічної інтеграції у світовий простір. Йдеться також про вибір моделі політики залучення ПІІ. Із урахуванням світового досвіду, можна запропонувати дві базові моделі такої інтеграції.

1. Інтеграція в межах так званої наздоганяючої стратегії, квінтесенція якої зводиться до того, що будь-яке суспільство, котре відстало у своєму розвитку, має прискореними темпами, зокрема, й за сприяння ПІІ, пройти шлях розвинених країн. Ідеться передусім про досвід країн Латинської Америки, на основі якого будувалися демонстраційні моделі МВФ. Принципи згаданої стратегії застосувала на початку реформ і Україна.

Водночас практика розвитку останніх десятиліть довела фактичний провал наздоганяючої стратегії. Насправді остання означає адаптацію “другого” світу до потреб розвинених країн, консервацію існуючої ієрархії економічних відносин, різнорівневої системи міжнародного поділу праці. Нинішні розвинуті країни (або за визначенням З. Бжезинського – “глобальне ядро”) [39, с. 122], сформувалися на ресурсній базі (в її широкому розумінні) “периферії”.

2. Альтернативна модель інтеграції в систему глобальної економіки – країн Південно-Східної Азії на базі лібералізації, селективної політики і протекціонізму: свідомої протидії негативним аспектам ПІІ за рахунок активного зміцнення національного капіталу, здатного на рівних не лише конкурувати, а й взаємодіяти з іноземним інвестором.

Показовою в цьому сенсі була економічна політика Південної Кореї 1970-1980-х років, спрямована на “вирощування” великих національних корпорацій, які в подальшому стали не тільки основним носієм внутрішніх інвестицій, а й опорою держави в “керованій” інтеграції в структури світового господарства. Здійснюючи стимулювання конкретних інвестиційних проектів, держава сприяла підвищенню конкурентоспроможності національного капіталу на світовому ринку і досягненню місцевих компаній глобальних стандартів. Контролюючи понад 50% виробленого в країні ВВП, п’ять найбільших ФПГ Південної Кореї були найбільш інтегрованими у світовий економічний простір. Про ефективність розглянутої моделі свідчить те, що Республіка Корея посідає дев’яте місце в рейтингу країн за індексом технологічного рівня, випереджаючи Німеччину, Великобританію, Францію й Канаду (Україна в цьому рейтингу посідає 83 місце). Якщо в 1954 р. ВВП Південної Кореї становив лише 1,7 млрд. дол., то в 2003 р. – понад 400 млрд. дол. [74, с. 9]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров