Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Оплата праці відповідно до досягнутої ефективності виробництва

 

 

Концепція реформування оплати праці в Україні повинна забезпечити формування умов для випереджаючого зростання номінальної заробітної плати порівняно з підвищенням споживчих цін як обов’язкової умови для систематичного зростання реальної заробітної плати.

Однак, в разі збереження загальних несприятливих умов для підприємницької діяльності (висока ставка кредитного проценту, слабкий платоспроможний попит, високий рівень фіскального тиску тощо), законодавчим встановленням мінімальних рівнів оплати праці закладаються підстави до загострення конфлікту між підприємцем та працівниками. Довгий період сплата “тіньової” зарплати є предметом неформальної угоди, яка влаштовуваєа як підприємця, що ухиляється таким чином від оподаткування, так і працівника, який одержує вищу заробітну плату, і поліпшує своє матеріальне становище. Якщо працівник вимагатиме легального оформлення цієї “тіньової” зарплати для приведення її у відповідність зі встановленими нормативами, врахування при розрахунку пенсії тощо, це призведе до значного збільшення витрат підприємства, а отже — до зниження рівня зайнятості населення та падіння реальних його доходів.

У той же час, необхідно суттєво звузити надмірну диференціацію заробітних плат. Це завдання можливо вирішити шляхом впровадження співвідношення мінімальної заробітної плати до максимальної (або максимальної до середньої) на галузевому, регіональному рівнях і на рівні підприємства.

До основних умов підвищення рівня оплати праці слід віднести і погашення заборгованості по заробітній платі. Подолання заборгованості по зарплатах можливе за умови здійснення комплексу заходів на всіх рівнях господарювання, зокрема реформування податкової системи, легалізації “тіньової” економіки, зміцнення фінансової дисципліни, раціонального використання бюджетів всіх рівнів, ресурсозбереження, зміцнення правової бази тощо. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров