Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (18)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Оплата праці відповідно до досягнутої ефективності виробництва

 

 

Концепція реформування оплати праці в Україні повинна забезпечити формування умов для випереджаючого зростання номінальної заробітної плати порівняно з підвищенням споживчих цін як обов’язкової умови для систематичного зростання реальної заробітної плати.

Однак, в разі збереження загальних несприятливих умов для підприємницької діяльності (висока ставка кредитного проценту, слабкий платоспроможний попит, високий рівень фіскального тиску тощо), законодавчим встановленням мінімальних рівнів оплати праці закладаються підстави до загострення конфлікту між підприємцем та працівниками. Довгий період сплата “тіньової” зарплати є предметом неформальної угоди, яка влаштовуваєа як підприємця, що ухиляється таким чином від оподаткування, так і працівника, який одержує вищу заробітну плату, і поліпшує своє матеріальне становище. Якщо працівник вимагатиме легального оформлення цієї “тіньової” зарплати для приведення її у відповідність зі встановленими нормативами, врахування при розрахунку пенсії тощо, це призведе до значного збільшення витрат підприємства, а отже — до зниження рівня зайнятості населення та падіння реальних його доходів.

У той же час, необхідно суттєво звузити надмірну диференціацію заробітних плат. Це завдання можливо вирішити шляхом впровадження співвідношення мінімальної заробітної плати до максимальної (або максимальної до середньої) на галузевому, регіональному рівнях і на рівні підприємства.

До основних умов підвищення рівня оплати праці слід віднести і погашення заборгованості по заробітній платі. Подолання заборгованості по зарплатах можливе за умови здійснення комплексу заходів на всіх рівнях господарювання, зокрема реформування податкової системи, легалізації “тіньової” економіки, зміцнення фінансової дисципліни, раціонального використання бюджетів всіх рівнів, ресурсозбереження, зміцнення правової бази тощо. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров