Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Структура персоналу аптек України та США його якісні характеристики

 

 

Штатні одиниці більшості аптек України мають вище освіту й стаж роботи від 2 до 8 років: завідуючий, заступник завідуючого, провізор (має середнє фармацевтичне освіту), фармацевт (має середню фармацевтичне освіту), фасувальниця й санітарка вищу освіту не має.

Фармацевт застосовує професійні фармацевтичні знання для оцінки кожного рецепта по:

·       Терапевтичним аспектам (фармація й фармакологія).

·       Протипоказанням і взаємодії з іншими ліками.

·       Соціальним, правовим й, якщо буде потреба, економічним аспектам.

Для оцінки рецепта можуть бути використані наступні джерела інформації:

·                 Відповідям на питання, що задають хворому або особі, що здійснює за ним догляд.

·                 Відповідям на питання, що задають особі, що призначила ліки, якщо виникають сумніви або необхідні додаткові відомості.

·                 Аптечна бібліотека: фармакопеї, формуляри, технічна література, електронні джерела, спеціалізовані журнали, короткі резюме фармацевтичного законодавства й угод по поставках медикаментів зі службами охорони здоров’я.

·                 Інформація із зовнішніх джерел - інформаційних центрів по лікам, компетентних органів і фірм-виробників фармацевтичної продукції.

Ведення записів про проведене медикаментозне лікування

·       Варто розробити систему реєстрації призначень індивідуально для кожного з пацієнтів, переважно з використанням комп’ютерних технологій.

·       Реєстрацію й записи варто вести, попередньо діставши інформовану згоду пацієнта, дотримуючи при цьому його особисті інтереси.

·       Реєстрація може проводитися для всіх пацієнтів або для певних груп пацієнтів.

·       Фармацевтові необхідно забезпечити систему, яка б гарантувала конфіденційність відомостей, що стосуються окремих пацієнтів.

Провізор, забезпечує якість препаратів, виготовлених в аптеці:

·       фіксує метод їхнього виготовлення;

·       створює формуляр якості, безпеці й ефективності;

·       установлює строк придатності для кожного продукту.

Безперервне навчання й підготовка співробітників українських аптек:

·       Визначення сфери компетенції для кожного співробітника.

·       Навчання й підготовка усередині аптеки в області застосування методів й інструментів:

·                 огляди на планерках за участю всіх співробітників;

·                 інформованість про наявність в аптеці підручників;

·                 розгляд окремих випадків;

·                 знання співробітниками методів й інструментів;

·                 підготовка співробітників.

·                 Відвідування співробітниками курсів, присвячених методам професійного консультування.

·                 Участь співробітників у навчальній програмі по лікам.

·                 Участь співробітників у програмі по розвитку навичок спілкування.

·                 Відвідування співробітниками курсів, присвячених фармацевтичної допомоги.

·                 Участь фармацевтів у роботі курсів по фармакотерапії, патології, лікарській взаємодії.

·                 Участь фармацевтів у роботі курсів по професійному спілкуванню/маркетингу. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров