Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз факторів, що визначають рівень культури торговельного обслуговування

 

Саме поняття «якість обслуговування» носить досить суб’єктивний характер. Кожен керівник визначає прийнятний для нього рівень, з огляду на ряд таких факторів, як місце розташування підприємства, товарні асортимент, рівень попиту на пропоновані товари, контингент покупців і ступінь їхньої вимогливості до якості обслуговування, наявні організаційні й фінансові можливості. Велике значення мають рівень культури й ціннісні установки самого керівника, а також відповідні традиції, що зложилися на підприємстві й у суспільстві. Тому складно виробити якісь єдині критерії для оцінки рівня якості торговельного обслуговування. Крім того, показник якості торговельного обслуговування погано піддається формалізації, тому що включає показники, більшість із яких є атрибутивними, і тому їхня кількісна оцінка в значній мірі ускладнена.

Швидкість обслуговування має істотне соціальне значення, роблячи безпосередній вплив як на покупців, так і на персонал і керівництво підприємства торгівлі. Даний показник впливає й на ефективність експлуатації й обслуговування технічних коштів, використовуваних у торгово-технологічному процесі. Таким чином, сам по собі він є істотним чинником конкурентноздатності підприємства торгівлі.

Швидкість торговельного обслуговування визначається не тільки чисельністю персоналу, що займається обслуговуванням покупців й інтенсивністю його роботи, але й організацією торгово-технологічного процесу, організацією праці й мотивацією працівників підприємства торгівлі. Вона тісно взаємозалежна з іншими показниками якості торговельного обслуговування, такими як культура обслуговування, стабільність товарних асортименту, спектр послуг, надаваних покупцям і т.д. Тому в процесі дослідження швидкості обслуговування піддаються аналізу всі фактори, що впливають на процес торговельного обслуговування покупців. Таким чином, здійснюється комплексний аналіз якості функціонування СОТ, реалізується системний підхід до рішення завдання підтримки прийнятного рівня якості торговельного обслуговування покупців. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров