Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз факторів, що визначають рівень культури торговельного обслуговування

 

Саме поняття «якість обслуговування» носить досить суб’єктивний характер. Кожен керівник визначає прийнятний для нього рівень, з огляду на ряд таких факторів, як місце розташування підприємства, товарні асортимент, рівень попиту на пропоновані товари, контингент покупців і ступінь їхньої вимогливості до якості обслуговування, наявні організаційні й фінансові можливості. Велике значення мають рівень культури й ціннісні установки самого керівника, а також відповідні традиції, що зложилися на підприємстві й у суспільстві. Тому складно виробити якісь єдині критерії для оцінки рівня якості торговельного обслуговування. Крім того, показник якості торговельного обслуговування погано піддається формалізації, тому що включає показники, більшість із яких є атрибутивними, і тому їхня кількісна оцінка в значній мірі ускладнена.

Швидкість обслуговування має істотне соціальне значення, роблячи безпосередній вплив як на покупців, так і на персонал і керівництво підприємства торгівлі. Даний показник впливає й на ефективність експлуатації й обслуговування технічних коштів, використовуваних у торгово-технологічному процесі. Таким чином, сам по собі він є істотним чинником конкурентноздатності підприємства торгівлі.

Швидкість торговельного обслуговування визначається не тільки чисельністю персоналу, що займається обслуговуванням покупців й інтенсивністю його роботи, але й організацією торгово-технологічного процесу, організацією праці й мотивацією працівників підприємства торгівлі. Вона тісно взаємозалежна з іншими показниками якості торговельного обслуговування, такими як культура обслуговування, стабільність товарних асортименту, спектр послуг, надаваних покупцям і т.д. Тому в процесі дослідження швидкості обслуговування піддаються аналізу всі фактори, що впливають на процес торговельного обслуговування покупців. Таким чином, здійснюється комплексний аналіз якості функціонування СОТ, реалізується системний підхід до рішення завдання підтримки прийнятного рівня якості торговельного обслуговування покупців. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров