Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (3)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (3)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Емпатія як предмет психологічного дослідження

 

 

Проблема емпатії - одна із найскладніших в психологічній науці. Існує безліч думок у визначенні її суті, механізмів, функцій, ролі емпатії в моральному розвиткові особистості.

Серйозні дослідження емпатії розпочались в 19 столітті в Європі в рамках наук етики і естетики. Етики називали це поняття симпатією, співчуттям. Етики вважали, що симпатія - вроджена властивість людини.

А. Сміт визначав симпатію як здатність співпереживати іншому. Механізмом емпатії філософ називає уяву. А.Шопенгауер механізмом емпатії вважав ідентифікацію: в процесі співпереживання людина, переборюючи свій егоїзм ототожнює себе з іншими робить їх переживання своїми, прагне закінчити страждання і це приносить йому почуття задоволення [6,147].

Німецький філософ Макс Шелер розглядав емпатію як специфічну емоціональну форму пізнання людьми один одного.

Пізніше поняття емпатії почали використовувати як засіб, метод пізнання творів мистецтва. Німецький вчений Вільгельм Воррінгер розглядав емпатію як проекцію відчуття життя на простір картини.

Отже, філософами емпатія трактувалась як метод пізнання предмета чи об’єкта або як властивість, здатність людини.

В психології емпатія і її еквіваленти: емпатійне переживання, співпереживання, співчуття - досліджуються різними психологічними школами.

Концепцій чисто емоційного розуміння емпатії на даний момент не багато. Вони переважали в зарубіжній психології до 40-х років. У вітчизняну психологію термін «емпатія» був введений тільки на початку 70-х років

Т. П. Гавриловою [8,62].

В 1934 році в одній із своїх робіт Дж. Мід дає визначення емпатії як «здатність прийняти роль іншої людини « Поступово акцент зміщається з емоційної реакції на розуміння іншого певним чином: через «уявне перевтілення», «інтроекцію». Процес розуміння, таким чином, вже не може бути чисто емоційним: до афективного елементу приєднується когнітивний [8,63].

Отже, розвиток уявлень про емпатію йде від розуміння емпатії як реагування почуттями на почуття до афективне - когнітивного процесу розуміння внутрішнього світу іншого в цілому. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров