Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (14)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (13)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (20)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Емпатія як предмет психологічного дослідження

 

 

Проблема емпатії - одна із найскладніших в психологічній науці. Існує безліч думок у визначенні її суті, механізмів, функцій, ролі емпатії в моральному розвиткові особистості.

Серйозні дослідження емпатії розпочались в 19 столітті в Європі в рамках наук етики і естетики. Етики називали це поняття симпатією, співчуттям. Етики вважали, що симпатія - вроджена властивість людини.

А. Сміт визначав симпатію як здатність співпереживати іншому. Механізмом емпатії філософ називає уяву. А.Шопенгауер механізмом емпатії вважав ідентифікацію: в процесі співпереживання людина, переборюючи свій егоїзм ототожнює себе з іншими робить їх переживання своїми, прагне закінчити страждання і це приносить йому почуття задоволення [6,147].

Німецький філософ Макс Шелер розглядав емпатію як специфічну емоціональну форму пізнання людьми один одного.

Пізніше поняття емпатії почали використовувати як засіб, метод пізнання творів мистецтва. Німецький вчений Вільгельм Воррінгер розглядав емпатію як проекцію відчуття життя на простір картини.

Отже, філософами емпатія трактувалась як метод пізнання предмета чи об’єкта або як властивість, здатність людини.

В психології емпатія і її еквіваленти: емпатійне переживання, співпереживання, співчуття - досліджуються різними психологічними школами.

Концепцій чисто емоційного розуміння емпатії на даний момент не багато. Вони переважали в зарубіжній психології до 40-х років. У вітчизняну психологію термін «емпатія» був введений тільки на початку 70-х років

Т. П. Гавриловою [8,62].

В 1934 році в одній із своїх робіт Дж. Мід дає визначення емпатії як «здатність прийняти роль іншої людини « Поступово акцент зміщається з емоційної реакції на розуміння іншого певним чином: через «уявне перевтілення», «інтроекцію». Процес розуміння, таким чином, вже не може бути чисто емоційним: до афективного елементу приєднується когнітивний [8,63].

Отже, розвиток уявлень про емпатію йде від розуміння емпатії як реагування почуттями на почуття до афективне - когнітивного процесу розуміння внутрішнього світу іншого в цілому. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров