Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (5)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Роль емоцій в розвиткові емпатії

 

 

Емпатія, як важливий фактор морального розвитку особистості є найактуальнішою проблемою сучасної психології. Проблеми емпатійності почали досліджуватись в 19 столітті. Але на даному етапі розвитку психологічної науки існує широке коло проблем, пов’язаних з вивченням емпатії. Складність вивчення емпатійних процесів полягає в тому, що одночасно розглядається ряд питань, які теоретично і експериментальне мало розроблені в науці.

Потрібно зазначити, що емпатія розвивається від нижчих інстинктивних форм до вищих соціальних почуттів. Деякі автори вважають, що витоки емпатії потрібно шукати в явищі емоційного зараження [6,150].

Розвиток уявлень про емпатію йде від розуміння емпатії як реагування почуттями на почуття до афективне - когнітивного процесу розуміння внутрішнього світу іншого.

Дослідники емпатії виявили дві її важливі функції:

-                       емпатія є детермінантою поведінки, і в цьому аспекті її пов’язують з альтруїстичною поведінкою [6,155];

-                       емпатія є специфічною емоційною формою пізнання, об’єктом якого є людина [6,155].

Спираючись на вищесказане можемо зробити висновок, що в структурі особистості емпатія тісно пов’язана з емоційною сферою. Емоції є основним, вихідним поняттям при розгляді структури емпатії, особливо нижчих її форм.

Пов’язуючи емпатію з альтруїстичною поведінкою, нас буде цікавити питання емоційних станів, проблема взаємозв’язку переживання і поведінки, потреби і емоції.

Розуміючи емпатію як специфічну емоційну форму пізнання, об’єктом якого є людина, особливу увагу будемо приділяти емоціям. На думку Амосова Н.М., якщо уявити собі життя людей, позбавлених емоцій, то перед нами стане картина повного нерозуміння і повної неможливості встановити чисто людські відносини [13,35].

Отже, саме емоції лежать в основі зародження емпатійності особистості.

В теорії діяльності емоції визначаються як відображення відношення результату діяльності до її мотиву. Якщо з точки зору мотиву діяльність успішна, виникають позитивні емоції, якщо неуспішна -негативні. Емоції виникають лише у зв’язку з такими подіями чи результатами дій, які пов’язані з мотивами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров