Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості розвитку емпатійності  у підлітків

 

 

У підлітковому періоді особливо велика потреба у дружніх відносинах, які припускають прагнення до повного розуміння і прийняття іншого, визначаючи інтимно-особистісний характер спілкування з однолітками, а пізніше і з значущими дорослими. При цьому емпатія в більшості досліджень розглядається як умову, необхідну для успішного здійснення процесу міжособистісної взаємодії.

Емпатія - цілісний феномен, що пов’язує між собою свідому і підсвідому інстанції психіки, мета якого - «проникнення» у внутрішній світ іншої людини або антропоморфізірованного об’єкта. Феномен емпатії має соціально - психологічне походження і багаторівневу структуру з психофізіологічними, психологічними і соціально-психологічними рівнями і постає в іпостасях процесу, властивості і стани. Одним зі складових процесів емпатії є емпатійних розуміння, що має свою специфіку. Емпатійних розуміння розглядається як продукт соціалізації особистості і формується у взаємодії афективних, когнітивних і дієвих компонентів.

Центральне соціально-психологічне новоутворення підліткового віку - розвиток Я-концепції. Підлітковий вік характеризується І. М. Юсуповим як період маргінальної соціалізації. Підліток перебуває ніби в проміжному, прикордонному положенні між різними соціальними та віковими групами, що накладає певний відбиток на психіку людини і може виражатися у підвищеній тривожності, неконтактності у спілкуванні, агресивності, егоцентричності, а також виявлятися в реакціях емансипації, компенсації, групування з однолітками, тощо.

«До підліткового віку, коли просоціальная мотивація діє на мимовільному рівні, моральні принципи і переконання виступають як спонукальний поведінки, співчуття стає все більш стійким мотивом поведінки на користь іншого».

Здатність до емпатії є основою для дружніх відносин, які займають величезне місце в міжособистісному спілкуванні підлітка. Емпатія, у свою чергу, грунтується, як пише Г. Крайг, на соціальному виведення, «тому що якщо ви не знаєте того, що відчуває інша людина, ви не зможете йому співчувати».

Дані зарубіжних досліджень, спрямованих на вивчення емпатії підлітків, говорять про глибокі зв’язки між емпатійних і етичним поведінкою. Моральні норми, засвоєні на більш ранніх етапах вікового розвитку, починають виявлятися у вчинках і судженнях. Високоемпатійние діти свої невдачі в міжособистісному взаємодії схильні пояснювати внутрішніми причинами, в той час як діти з низькими показниками емпатії дають їм екстернальність оцінку.

Крім зв’язку моральної поведінки та емпатії виявлено, що в пубертатному віці емпатійних має не тільки онтогенетичні коріння. У ході експерименту установка на співчутливе ставлення до об’єкта взаємодії, задана ззовні, сприяє появі і переживання почуття провини за спостережуване неблагополуччя об’єкта. Підлітки, які отримали установку на співчутливе ставлення до «жертви», орієнтувалися на справедливе ставлення до неї і випробовували більш сильне почуття провини, ніж випробовувані, які не отримали такого настрою. Цікавим є той факт, що у хлопчиків емпатійних переживання у вигляді співчуття виявилися сильнішими, ніж у дівчаток. При цьому слід мати на увазі, що установка на емпатійних реагування, що задаються в штучно створених умовах, сприяє прагненню глибоко проникнути в ситуацію та причини поведінки об’єкта в умовах досвіду, але це не означає просоціальной, альтруїстичної спрямованості особистості в цілому. Задаються емпатійних установка не є гарантією того, що в реальних умовах ті ж випробовувані проявлять аналогічні емпатійних переживання при вигляді страждання іншої людини. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров