Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Досвід та тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в країнах зарубіжжя

 

В основі залучення кожною країною іноземного капіталу лежать галузеві та регіональні пріоритети. У чистому вигляді їх не існує, тому при дослідженні мову можна вести лише про загальну перевагу тим чи іншим критеріям у рамках пріоритетів економічної політики.

На макроекономічному рівні надходження прямих іноземних інвестицій регулюється такими інструментами, як податки, тарифи, амортизація, заробітна плата, ціни і валютний курс, а на мікроекономічному – інструментами, що детермінують функціонування фірми (вимоги до власності; експортні обмеження; ліцензування імпорту; величини відпускних цін та ін.). Заходи щодо регулювання та підвищення результативності діяльності іноземних інвесторів охоплюють широку гаму законодавчо закріплених елементів, серед яких, насамперед, можна виділити:

регулювання інвестицій та участь у власності;

вимоги до результатів господарської діяльності;

регулювання репатріації прибутку;

система інвестиційних пільг;

система інвестиційних гарантій;

інформаційне забезпечення.

Регулювання інвестицій та участь у власності включають три базових компоненти:

резервування за національним капіталом певних галузей та видів виробництва – для збереження національної безпеки.

Уcі держави регулюють вкладення капіталу, встановлюючи сфери, де діяльність інвесторів обмежено або заборонено [11]. Насамперед, це – державний сектор економіки, і в тому числі – залізничний транспорт, зв’язок і комунальне господарство (Франція, Німеччина, Великобританія, Італія). Не допускається або суворо обмежується функціонування іноземного капіталу в оборонному комплексі (США, Японія, Франція, Канада, Колумбія), на авіаційному та морському транспорті (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Італія, Бельгія), у виробництві алкогольних напоїв (Колумбія), у будівництві та експлуатації атомних або гідро-електростанцій (США, Японія, Франція), у банківській сфері (Бразилія, Італія, Канада, Японія). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров