Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організація інвестиційної діяльності в Україні

 

 

Перебудова української економіки, трансформація її у ринкову, серед інших якісних перетворень включають налагодження зовнішньоекономічних зв’язків та відкритість.

Однією з ознак ринкової трансформації в Україні є іноземні інвестиції, без яких неможлива глибока структурна перебудова національної економіки. Ці інвестиції повинні надходити у вигляді техніки, технологій, ноу-хау, патентів для проведення реконструкції і модернізації базових галузей України та матеріальних коштів. Їхнє використання має сприяти забезпеченню потреб національної економіки у необхідній сировині та продукції, а – головне стимулювати розвиток економічно ефективних і конкурентноспроможних експортерів, що дало б змогу Україні вписатися в систему міжнародного поділу праці [27].

Поки що наша держава дуже слабо вмонтована в систему міжнародного поділу праці, а її довгострокові пріоритети інтеграції в неї не лише недостатньо обґрунтовані, а й практично виключенні з реалій господарської політики. Тим часом експорт капіталу посідає особливе місце в сучасних міжнародних відносинах. Шляхи його використання визначаються характером потреб національної економіки в коштах, інтересами зарубіжних інвесторів, світовою інвестиційною кон’юнктурою тощо.

Особливо слід наголосити, що в сучасних умовах процес міжнародного руху капіталу, який здійснюється у грошовій, товарній, науково - технологічній, інтелектуальній та інших формах, несе в собі досягнення в галузі техніки і технологій, що сприяє реструктуризації економіки на більш високому рівні. Крім того, іноземні інвестиції дають можливість упроваджувати зарубіжний досвід менеджменту, що є важливим фактором розвитку і становлення ринкових форм і методів господарювання.

 В умовах обмеженості ресурсів та інвестиційної кризи в Україні немає необхідних внутрішніх фінансових ресурсів для розв’язання як економічних, так і соціальних проблем. За наявними підрахунками, Україна потребує близько 40 млрд. дол. Іноземних інвестицій для своєї економіки. Іноземних інвестицій потребують майже всі галузі економіки, зокрема в промисловості: металургія – 7 млрд. дол., хімія та нафтохімія – 3,3 млрд. дол., транспорт – 3,7 млрд. дол. США. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров