Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність поняття "логістика". Цілі логістики на сучасному етапі 

 

 

Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колуспеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цьогоявища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися векономіці.

Етимологія поняття “логістика” викликає істотнісуперечності. Найбільш розповсюдженими є дві точки зору. За однією із них термін“логістика” походить від грецького і означає: обчислювати, міркувати, за другою– від французького - постачати. Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, віддревньогерманського - склад, зберігання.

Все ж, логістика, що була застосована пізніше векономічній сфері, розвивалася як військова дисципліна і, на думку рядузахідних учених, саме завдяки військовій справі виросла в науку. Творцем першихнаукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця А.Жоміні (1779-1869 рр.), який визначив логістику як “практичне керівництвопересуванням військами”.

Уперше на можливість використання положень військовоїлогістики в економіці вказав у 1951 р. фахівець у сфері системного аналізу О.Моргенштерн, який зазначив, що існує абсолютна подібність між управлінням забезпеченнямвійськ і управлінням матеріальними ресурсами у промисловості.

Хоча логістика довгий час вважалася військовим терміном,його застосування в цивільній сфері розпочалося вже у 60-ті роки й означало“оптимальну координацію переміщення і створення запасу сировини, діяльності зпереробки, пакування кінцевої продукції, її складування і доставки клієнтам”. Утакий спосіб логістика одержала інший напрямок розвитку – економічний [27]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров