Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність поняття "логістика". Цілі логістики на сучасному етапі 

 

 

Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колуспеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цьогоявища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися векономіці.

Етимологія поняття “логістика” викликає істотнісуперечності. Найбільш розповсюдженими є дві точки зору. За однією із них термін“логістика” походить від грецького і означає: обчислювати, міркувати, за другою– від французького - постачати. Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, віддревньогерманського - склад, зберігання.

Все ж, логістика, що була застосована пізніше векономічній сфері, розвивалася як військова дисципліна і, на думку рядузахідних учених, саме завдяки військовій справі виросла в науку. Творцем першихнаукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця А.Жоміні (1779-1869 рр.), який визначив логістику як “практичне керівництвопересуванням військами”.

Уперше на можливість використання положень військовоїлогістики в економіці вказав у 1951 р. фахівець у сфері системного аналізу О.Моргенштерн, який зазначив, що існує абсолютна подібність між управлінням забезпеченнямвійськ і управлінням матеріальними ресурсами у промисловості.

Хоча логістика довгий час вважалася військовим терміном,його застосування в цивільній сфері розпочалося вже у 60-ті роки й означало“оптимальну координацію переміщення і створення запасу сировини, діяльності зпереробки, пакування кінцевої продукції, її складування і доставки клієнтам”. Утакий спосіб логістика одержала інший напрямок розвитку – економічний [27]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров