Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Нормативне регулювання обліку праці та її оплати

 

 

В умовах переходу до ринкової економіки й водночасв умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці,звільнення з виробництв значної кількості працівників відбуваються значні змінив організації праці та її оплати.

Основним законодавчим актом є Конституція  України, на якій базується все законодавство,у тому числі і Закон “Про працю”.

У ст.43-46 Конституції України сказано, що коженмає право на працю, на відпочинок , на соціальний захист, на  безпечні і здорові умови праці і на заробітнуплату,  причому  не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, щокожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і цейого право захищається законодавством. Держава при цьому повинна  створювати умови, необхідні громадянинові дляповної реалізації своїх прав.

Для регулювання питань оплати праці використовуютьнаступні закони, нормативні акти, Постанови Кабінету Міністрів України,інструкції, які затверджуються Кабінетом Міністрів  України:

1. Закон України “Про оплату праці”, який введенов  дію з 1 травня 1995 року (зі змінамита доповненнями).

 Цей Законвизначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників,які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору зпідприємствами, установами всіх форм власності та господарювання, і спрямованийна забезпечення відтворювальної та стимулюючої функції заробітної плати.

В цьому законі даються визначення “заробітнаплата”, “основна заробітна плата”, “додаткова заробітна плата”.

Визначається мінімальна заробітна плата,законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфікованупрацю, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,погодинну норму праці.

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітноїплати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, визначаються генеральнимузгодженням.

Джерелом коштів на оплату праці працівниківпідприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарськоїдіяльності.

Дія установ і організацій, що фінансуються збюджету, - це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частинадоходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.Об’єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, якіформуються згідно з їх статутами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров