Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (5)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (3)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика програмного забезпечення напідприємстві

 

 

Усфері управління економічними процесами в цілому і зокрема управлінняпідприємством, інформація передбачає в першу чергу підвищення продуктивностіпраці робітників за рахунок зниження співвідношення вартість-виробництво,підвищення кваліфікації і професіоналізму робітників, які зайняті управлінськоюдіяльністю.

Насьогоднішній день на підприємстві впроваджена автоматизована системабухгалтерського обліку. Автоматизовані системи, складаються з таких структурнихчастин:

1.    Інформаційне забезпечення - це сукупність реалізованихрішень щодо обсягів, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює всистемі

2.    Технічне та програмне забезпечення – сукупністьтехнічних чи програмних засобів, що використовуються при функціонуваннісистеми.

3.    Математичне забезпечення – сукупність математичнихметодів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які використовуються пристворенні системи.

4.    Організаційне забезпечення – сукупність документів, щорегламентують діяльність персоналу при функціонуванні системи.

5.    Лінгвістичне забезпечення -  сукупність мовних засобів для формалізаціїприродної мови, побудови та поєднання інформаційних одиниць при спілкуванніперсоналу із засобами обчислювальної техніки.

6.    Правове забезпечення – сукупність правових норм, щорегламентують правостосунки при функціонуванні системи і юридичний статусрезультатів її функціонування. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров