Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (11)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Шляхи вдосконалення обліку праці та її  оплати

 

 

В звязку з переходом до більш прогресивних форм обліку значно міняєтьсяхарактер і зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічнихпроцесів, заснованих наручній праці. Головними для облікового персоналу стають функції організаторівобліку, контролю і аналізу.

Автоматизована форма бухгалтерського обліку знижуєтрудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативність інформації,сприяє інтеграції всіх видів обліку – оперативного, бухгалтерського істатистичного і своєчасному наданню інформації для управління виробництвом іскладання фінансової звітності.

Аналізуючи використання напідприємстві табеля обліку використання робочого часу, можна помітити, що удокументі не вказуються табельні номери працівників. На це потрібно звернутиувагу при заповненні даних документів, адже при наявності працівників зоднаковими прізвищами та ініціалами, зазначений табельний номер не допуститьпомилкових записів. Також пропонується комп’ютеризувати ведення табелю облікувикористання робочого часу, адже на багатьох підрозділах підприємства єкомп’ютери.

Так як в господарстві облікпраці автоматизовано і  суттєвих недоліків при веденні облікуне виявлено, я пропоную ввести внутрішній аудит. Адже він є одним із видіввнутрішньогосподарського контролю господарства. Забезпеченню ефективностідіяльності господарства багато в чому сприяє впровадження і правильнаорганізація системи внутрішнього аудиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров