Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (6)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи вдосконалення обліку праці та її  оплати

 

 

В звязку з переходом до більш прогресивних форм обліку значно міняєтьсяхарактер і зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічнихпроцесів, заснованих наручній праці. Головними для облікового персоналу стають функції організаторівобліку, контролю і аналізу.

Автоматизована форма бухгалтерського обліку знижуєтрудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативність інформації,сприяє інтеграції всіх видів обліку – оперативного, бухгалтерського істатистичного і своєчасному наданню інформації для управління виробництвом іскладання фінансової звітності.

Аналізуючи використання напідприємстві табеля обліку використання робочого часу, можна помітити, що удокументі не вказуються табельні номери працівників. На це потрібно звернутиувагу при заповненні даних документів, адже при наявності працівників зоднаковими прізвищами та ініціалами, зазначений табельний номер не допуститьпомилкових записів. Також пропонується комп’ютеризувати ведення табелю облікувикористання робочого часу, адже на багатьох підрозділах підприємства єкомп’ютери.

Так як в господарстві облікпраці автоматизовано і  суттєвих недоліків при веденні облікуне виявлено, я пропоную ввести внутрішній аудит. Адже він є одним із видіввнутрішньогосподарського контролю господарства. Забезпеченню ефективностідіяльності господарства багато в чому сприяє впровадження і правильнаорганізація системи внутрішнього аудиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров