Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи вдосконалення обліку праці та її  оплати

 

 

В звязку з переходом до більш прогресивних форм обліку значно міняєтьсяхарактер і зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічнихпроцесів, заснованих наручній праці. Головними для облікового персоналу стають функції організаторівобліку, контролю і аналізу.

Автоматизована форма бухгалтерського обліку знижуєтрудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативність інформації,сприяє інтеграції всіх видів обліку – оперативного, бухгалтерського істатистичного і своєчасному наданню інформації для управління виробництвом іскладання фінансової звітності.

Аналізуючи використання напідприємстві табеля обліку використання робочого часу, можна помітити, що удокументі не вказуються табельні номери працівників. На це потрібно звернутиувагу при заповненні даних документів, адже при наявності працівників зоднаковими прізвищами та ініціалами, зазначений табельний номер не допуститьпомилкових записів. Також пропонується комп’ютеризувати ведення табелю облікувикористання робочого часу, адже на багатьох підрозділах підприємства єкомп’ютери.

Так як в господарстві облікпраці автоматизовано і  суттєвих недоліків при веденні облікуне виявлено, я пропоную ввести внутрішній аудит. Адже він є одним із видіввнутрішньогосподарського контролю господарства. Забезпеченню ефективностідіяльності господарства багато в чому сприяє впровадження і правильнаорганізація системи внутрішнього аудиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров