Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи вдосконалення обліку праці та її  оплати

 

 

В звязку з переходом до більш прогресивних форм обліку значно міняєтьсяхарактер і зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічнихпроцесів, заснованих наручній праці. Головними для облікового персоналу стають функції організаторівобліку, контролю і аналізу.

Автоматизована форма бухгалтерського обліку знижуєтрудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативність інформації,сприяє інтеграції всіх видів обліку – оперативного, бухгалтерського істатистичного і своєчасному наданню інформації для управління виробництвом іскладання фінансової звітності.

Аналізуючи використання напідприємстві табеля обліку використання робочого часу, можна помітити, що удокументі не вказуються табельні номери працівників. На це потрібно звернутиувагу при заповненні даних документів, адже при наявності працівників зоднаковими прізвищами та ініціалами, зазначений табельний номер не допуститьпомилкових записів. Також пропонується комп’ютеризувати ведення табелю облікувикористання робочого часу, адже на багатьох підрозділах підприємства єкомп’ютери.

Так як в господарстві облікпраці автоматизовано і  суттєвих недоліків при веденні облікуне виявлено, я пропоную ввести внутрішній аудит. Адже він є одним із видіввнутрішньогосподарського контролю господарства. Забезпеченню ефективностідіяльності господарства багато в чому сприяє впровадження і правильнаорганізація системи внутрішнього аудиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров