Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Професіоналізм державних службовців як  наукова  категорія:сутність та понятійний зміст

 

Нинішній етап розвитку суспільства, йогостратегічний курс в Європейський Союз вимагають постійного зростанняефективності управління в усіх сферах діяльності держави, удосконалення новихпідходів до формування професійної державної служби.

Теорія управління і світовий досвідсвідчать, що в кризові ситуації періодично потрапляють усі країни, але вихід зних здійснюється тільки на основі корінних змін у самій системі управління, заумов використання передових наукових технологій, включення до процесууправління інтелектуальної власності, стратегічного мисленнякадрів-професіоналів, що потребує суттєвих перетворень у кадровій політиці та усистемі добору, підготовки, мотивації насамперед державних службовців [54, с.3].

У зв’язку з цим, вирішальним є усуненнясуперечності, яка існує між потребою залучення до виконання поставлених завданьпрофесійно підготовлених державних службовців та недостатньо якіснимзабезпеченням їх професійного розвитку, що знижує ефективність державної службита суттєво впливає на темпи розпочатих у країні перетворень. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров