Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Фактори впливу на розвиток професіоналізму державних службовців

 

 

Якзазначалось, стан та динаміка функціонування професіоналізму державнихслужбовців визначається характером соціальних перетворень в умовах реформуваннясуспільства, духовним контекстом епохи, новими суспільними вимогами додержавної служби, які значною мірою пов’язані зі складністю та суперечністювзаємин громадян зі владою та об’єднуються між собою поняттям “фактор”, що втлумачному словнику визначається як рушійна сила будь-якого процесу [24, с.644].

Загальновідомо,що ефективність діяльності держави, результати виконання нею своїх економічнихі соціально-правових функцій визначаються насамперед системою і структуроюстворених управлінських органів в усіх гілках влади, ієрархічністю їхструктури, і в кінцевому рахунку – службовцями-професіоналами, якісним складомкадрового потенціалу.

Успішневиконання службовцем складних управлінських завдань потребує від ньогокомплексу взаємопов’язаних професійних та особистих якостей, серед якихособливе місце займають професійні здібності, професійна гідність, професійначесть, талант, управлінська мудрість.

Усистемі своєї діяльності службовці різних регіонів України у своїй більшості,що є суттєвим для нас, віддають  перевагусоціальним функціям:

- забезпеченнянаціональної безпеки;

- ліквідаціянаслідків стихійних лих та екологічних катастроф;

- виконаннясоціальних програм;

- дотриманняправопорядку й законності;

- консолідаціїсуспільства тощо. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров