Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Фактори впливу на розвиток професіоналізму державних службовців

 

 

Якзазначалось, стан та динаміка функціонування професіоналізму державнихслужбовців визначається характером соціальних перетворень в умовах реформуваннясуспільства, духовним контекстом епохи, новими суспільними вимогами додержавної служби, які значною мірою пов’язані зі складністю та суперечністювзаємин громадян зі владою та об’єднуються між собою поняттям “фактор”, що втлумачному словнику визначається як рушійна сила будь-якого процесу [24, с.644].

Загальновідомо,що ефективність діяльності держави, результати виконання нею своїх економічнихі соціально-правових функцій визначаються насамперед системою і структуроюстворених управлінських органів в усіх гілках влади, ієрархічністю їхструктури, і в кінцевому рахунку – службовцями-професіоналами, якісним складомкадрового потенціалу.

Успішневиконання службовцем складних управлінських завдань потребує від ньогокомплексу взаємопов’язаних професійних та особистих якостей, серед якихособливе місце займають професійні здібності, професійна гідність, професійначесть, талант, управлінська мудрість.

Усистемі своєї діяльності службовці різних регіонів України у своїй більшості,що є суттєвим для нас, віддають  перевагусоціальним функціям:

- забезпеченнянаціональної безпеки;

- ліквідаціянаслідків стихійних лих та екологічних катастроф;

- виконаннясоціальних програм;

- дотриманняправопорядку й законності;

- консолідаціїсуспільства тощо. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров