Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Досвїд профільної диференціації навчання в краінах західної  Європи, США та  російський досвід прфільного навчання

 

 

У більшостікраїн Європи (Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії,Норвегії, Данії й ін.) усі учні до 6-го року навчання в основнійзагальноосвітній школі формально одержують однакову підготовку. До 7-го року навчання учень повиненвизначитись у виборі свого подальшого шляху.

          Кожному учню пропонуються два варіанти продовження освіти восновній школі: «академічний», який у подальшому відкриває шлях до вищоїосвіти, та «професійний», в якому навчаються за спрощеним навчальним планом, щомістить переважно прикладні та профільні дисципліни. При цьому багатовчених-педагогів європейських країн уважають недоцільною ранню профілізацію (восновній школі). У США профільне навчання існує на останніх двох чи трьох рокахнавчання у школі. Учні можуть вибрати три варіанти профілю: академічний,загальний і професійний, в якому дається передпрофесійна підготовка. Варіативністьосвітніх послуг у них здійснюється за рахунок розширення спектра різнихнавчальних курсів на вибір. При цьому насамперед ураховуються запити тапобажання батьків, які планують профіль для своїх дітей. Аналіз закордонногодосвіду дозволяє виділити такі загальні для всіх вивчених країн рисиорганізації навчання на старшому ступені загальної освіти:

1. Загальна освіта на старшомуступені в усіх розвинених країнах є профільною.

2. Як правило, профільне навчанняохоплює три, рідше два останніх роки навчання у школі.

3. Частина учнів, які продовжуютьнавчання у профільній школі, неухильно зростає в усіх країнах і складає в данийчас не менше 70 %.

4. Кількість напрямів диференціації,які можна вважати аналогами профілів, невелика. Наприклад, два в англомовнихкраїнах (академічній і неакадемічний), три у Франції (природничо-науковий,філологічний, соціально-економічний) і три в Німеччині(«мова-література-мистецтво», «соціальні науки», «математика-точнінауки-технологія»). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров