Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (5)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність грошових коштів та їхкласифікація

 

 

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рухгрошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий  ресурс та результат діяльності підприємств.

Дана тема є досить актуальною, оскільки у процесі господарської та іншоїдіяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншимисуб’єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюютьсядоговорами: з постачальниками – за одержані від них товарно-матеріальніцінності, з покупцями – за придбані ними товари, з банками – з одержання коштіві погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами – за транспортніта інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками – із заробітноїплати, наданих їм позик тощо. Дані відносини опосередковують розподіл та перерозподіл суспільногопродукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.

Початковою і кінцевоюланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництвопродукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отриманнявиручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров