Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Мета, завдання та принципиобліку, аудиту та аналізу грошових коштів

 

 

В сучасних складнихумовах ведення господарської діяльності від наявності у підприємства грошовихкоштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідси іефективна діяльність та подальший розвиток. Бухгалтерський облік, як джерелоінформації для прийняття управлінських рішень, відіграє надзвичайно важливуроль для правильної організації грошового обігу та розрахунків, у зміцненніплатіжної дисципліни та ефективному використанні фінансових ресурсів.

Крім того у практикапоказує, що значної уваги потребує не лише прибутковість або збитковістьдіяльності підприємства, але і його здатність генерувати грошові кошти [24].

Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяєзабезпеченню одержання достовірної, точної, своєчасної інформації про рухгрошових коштів. Дослідження руху грошових коштів згідно Положення (стандарту)бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» дає можливістьспостерігати рух грошових коштів у розрізі операційної, фінансової таінвестиційної діяльності.

Серед основних завдань бухгалтерського обліку грошовихкоштів можна виділити наступні:

- своєчасне і точне відображення наявностіі руху коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банку;

-  контрольдотримання ліміту готівки в касі, забезпечення схоронності і раціональноговикористання коштів;

- контроль за законністю здійсненняоперацій з коштами як у національної, так і іноземній валюті;

- організація синтетичного й аналітичногообліку коштів підприємства. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров