Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Мета, завдання та принципиобліку, аудиту та аналізу грошових коштів

 

 

В сучасних складнихумовах ведення господарської діяльності від наявності у підприємства грошовихкоштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідси іефективна діяльність та подальший розвиток. Бухгалтерський облік, як джерелоінформації для прийняття управлінських рішень, відіграє надзвичайно важливуроль для правильної організації грошового обігу та розрахунків, у зміцненніплатіжної дисципліни та ефективному використанні фінансових ресурсів.

Крім того у практикапоказує, що значної уваги потребує не лише прибутковість або збитковістьдіяльності підприємства, але і його здатність генерувати грошові кошти [24].

Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяєзабезпеченню одержання достовірної, точної, своєчасної інформації про рухгрошових коштів. Дослідження руху грошових коштів згідно Положення (стандарту)бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» дає можливістьспостерігати рух грошових коштів у розрізі операційної, фінансової таінвестиційної діяльності.

Серед основних завдань бухгалтерського обліку грошовихкоштів можна виділити наступні:

- своєчасне і точне відображення наявностіі руху коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банку;

-  контрольдотримання ліміту готівки в касі, забезпечення схоронності і раціональноговикористання коштів;

- контроль за законністю здійсненняоперацій з коштами як у національної, так і іноземній валюті;

- організація синтетичного й аналітичногообліку коштів підприємства. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров