Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Шляхи удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошовихкоштів

 

 

Розробка чіткої, ефективної, всеохоплюючої методики проведення аудиту єнайголовнішим завданням аудиту в цілому, від неї залежить результат якогопрагне досягти будь-який аудитор – висловлення неупередженої думки щододостовірності звітності підприємства-замовника, тобто надання оцінки правильностіскладання звітності за встановленими формами та відповідності чинному законодавству України. Думка аудиторапро достовірність або  недостовірність  бухгалтерської  звітності повинна

базуватися наотриманій в ході аудиту інформації.

Методика аудиту звіту прорух грошових коштів є проблемою, що недостатньо досліджена. Це пов’язано,насапмеред, з тим, що кожний аудитор-практик по-різному підходить  до поставлених  перед  ним завдань, що передбачає використаннярізних методів, прийомів, способів при перевірці фінансової звітності. Отже,чіткі вимоги щодо застосування тих чи інших процедур в аудиті відсутні.

Ще однією проблемою приперевірці звіту про рух грошових коштів на предмет достовірності сформованихпоказників є проблема обов’язкового застосування непрямого методу приформуванні розділу про рух грошових коштів від операційної діяльності.Використання даного  методу  заповнення звіту вимагає створення чітко налаштованої системи формуванняаналітичних даних про операції з грошовими коштами; даний факт ускладнює процесздійснення аудиту звіту про рух грошових коштів та відповідно вимагає відаудитора копіткої роботи для формування робочих матеріалів з перевіркипоказників сформованих бухгалтером на основі

детальної інформації за рядом рахунків.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров