Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошовихкоштів

 

 

Розробка чіткої, ефективної, всеохоплюючої методики проведення аудиту єнайголовнішим завданням аудиту в цілому, від неї залежить результат якогопрагне досягти будь-який аудитор – висловлення неупередженої думки щододостовірності звітності підприємства-замовника, тобто надання оцінки правильностіскладання звітності за встановленими формами та відповідності чинному законодавству України. Думка аудиторапро достовірність або  недостовірність  бухгалтерської  звітності повинна

базуватися наотриманій в ході аудиту інформації.

Методика аудиту звіту прорух грошових коштів є проблемою, що недостатньо досліджена. Це пов’язано,насапмеред, з тим, що кожний аудитор-практик по-різному підходить  до поставлених  перед  ним завдань, що передбачає використаннярізних методів, прийомів, способів при перевірці фінансової звітності. Отже,чіткі вимоги щодо застосування тих чи інших процедур в аудиті відсутні.

Ще однією проблемою приперевірці звіту про рух грошових коштів на предмет достовірності сформованихпоказників є проблема обов’язкового застосування непрямого методу приформуванні розділу про рух грошових коштів від операційної діяльності.Використання даного  методу  заповнення звіту вимагає створення чітко налаштованої системи формуванняаналітичних даних про операції з грошовими коштами; даний факт ускладнює процесздійснення аудиту звіту про рух грошових коштів та відповідно вимагає відаудитора копіткої роботи для формування робочих матеріалів з перевіркипоказників сформованих бухгалтером на основі

детальної інформації за рядом рахунків.  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров