Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Напрямки вдосконаленняпроведення аналізу грошових коштів

 

 

В  системі обліково-аналітичного  забезпечення управління  фінансами  промислових підприємств фінансовий аналіз  займає  одне з  провідних  місць. Навіть  у  вузькому розумінні,  як аналіз фінансовогостану за даними фінансової звітності, він є невід’ємним елементом фінансо-вогоменеджменту. Розвитку методології аналізу фінансового  станупідприємства присвячено численні праці  закордонних  та вітчизняних  науковців.

Проте,  досі  не існує  єдиної  методики аналізу, а реформуваннябухгалтерського обліку та постійні зміни вітчизняної фінансової звітностіпотребують відповідно постійного удосконалення вже  існуючих методик. Отже, формування  методичного забезпечення  фінансового  аналізу залишається  актуальним  завданням сучасної фінансової науки.

Проведені дослідження сучасної методології аналізу фінансового станупідприємств за даними фінансової звітності показали:  існування значноїкількості різноманітних методичних підходів,  заснованих  на класичних  зарубіжних  методиках фінансового  аналізу, адаптованихдо вітчизняної фінансової звітності; відсутність єдиної методики аналізуфінансового стану, затвердженої на рівні законодавства. В ході дослідження нормативногозабезпечення оцінки фінансового стану на вітчизняних підприємствах розглянутіметодики, що пропонуються у трьох нормативних документах, та отримані таківисновки:

- системипоказників, наведені в перелічених нормативних актах, орієнтовані на задоволення інтересіввідповідних органів та цілей застосування певної методики;

- майже неспостерігається повних співпадінь у назвах та моделях розрахунку фінансовихпоказників;

- моделі розрахункудеяких показників не є узгодженими із сучасною фінансовою звітністю; 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров