Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (22)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Напрямки вдосконаленняпроведення аналізу грошових коштів

 

 

В  системі обліково-аналітичного  забезпечення управління  фінансами  промислових підприємств фінансовий аналіз  займає  одне з  провідних  місць. Навіть  у  вузькому розумінні,  як аналіз фінансовогостану за даними фінансової звітності, він є невід’ємним елементом фінансо-вогоменеджменту. Розвитку методології аналізу фінансового  станупідприємства присвячено численні праці  закордонних  та вітчизняних  науковців.

Проте,  досі  не існує  єдиної  методики аналізу, а реформуваннябухгалтерського обліку та постійні зміни вітчизняної фінансової звітностіпотребують відповідно постійного удосконалення вже  існуючих методик. Отже, формування  методичного забезпечення  фінансового  аналізу залишається  актуальним  завданням сучасної фінансової науки.

Проведені дослідження сучасної методології аналізу фінансового станупідприємств за даними фінансової звітності показали:  існування значноїкількості різноманітних методичних підходів,  заснованих  на класичних  зарубіжних  методиках фінансового  аналізу, адаптованихдо вітчизняної фінансової звітності; відсутність єдиної методики аналізуфінансового стану, затвердженої на рівні законодавства. В ході дослідження нормативногозабезпечення оцінки фінансового стану на вітчизняних підприємствах розглянутіметодики, що пропонуються у трьох нормативних документах, та отримані таківисновки:

- системипоказників, наведені в перелічених нормативних актах, орієнтовані на задоволення інтересіввідповідних органів та цілей застосування певної методики;

- майже неспостерігається повних співпадінь у назвах та моделях розрахунку фінансовихпоказників;

- моделі розрахункудеяких показників не є узгодженими із сучасною фінансовою звітністю; 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров