Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

ОГЛЯД АНАЛОГІЧНИХСХЕМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ФІЛЬТРІВ

 

 

Фільтри – цечастотно-селективні прибори, які пропускають або затримують сигнали, що лежатьв деяких визначених смугах частот.

Фільтри можна класифікувати поїх частотним характеристикам:

1.    Фільтри  нижніх  частот (ФНЧ) – пропускають сигнали з частотами не вищедеякої частоти зрізу і постійну складову.

2.    Фільтри  верхніх  частот ВЧ)– пропускають сигнали не нижче деякої частоти зрізу.

3.    Смугові  фільтри  (СФ) – пропускаютьсигнали в деякій смузі частот, яка визначається по деякому рівню частотноїхарактеристики.

4.    Смуго-затримуючі  фільтри  (СЗФ) – затримуютьсигнали в визначеній смузі частот, яка визначається по деякому рівню частотноїхарактеристики.

5.    Режекторні  фільтри  (РФ) – вид  СЗФ, які мають вузьку смугу затримки іназиваються ще фільтром-пробкою.

6.    Фазові  фільтри  (ФФ) – маютьпостійний в ідеальному випадку коефіцієнт передачі на всіх частотах і назначенідля зміни фази вхідних сигналів (в окремому випадку для часової затримкисигналів).

 

За допомогою активних RC-фільтрів неможливо отриматиідеальні форми частотних характеристик в вигляді показаному на рис.1.1прямокутників із постійними коефіцієнтами передачі в смузі пропускання,безкінечним послабленням в смузі затримки і безкінечною крутизною спаду припереході від смуги пропускання до смуги затримки. Проектування активногофільтра завжди представляє собою пошук компромісу між ідеальною формоюхарактеристики і трудністю її реалізації. Це називається «проблемоюапроксимації». В багатьох випадках вимоги до якості фільтрації дозволяютьобійтися найпростішими фільтрами першого і другого порядків. Деякі схеми такихфільтрів представлені нижче. Проектування фільтрів у цьому випадку зводиться довибору схеми з найбільш вигідною конфігурацією і наступному розрахунку значеньноміналів елементів для конкретних частот. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров