Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (5)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Цивілізаційні танаціональні тенденції розвитку освіти в Україні в сучасний період

 

 Фундаментальною ознакою сучасноїцивілізації є орієнтація на розвиток освіти, науки і культури. У прийнятому 16липня 2006 р на Самміті Великої вісімки документі «Освіта для інноваційнихсуспільств у ХХІ столітті» наголошується: «Освіта, удосконаленняпрофесійних умінь і генерація нових ідей є запорукою розвитку людськогокапіталу і головною рушійною силою економічного зростання і ринковоїефективності».

Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний із геополітичноюконкуренцією між розвиненими країнами, зокрема в царині розвиткуінтелектуальних ресурсів. Адже у високотехнологічному інформаційномусуспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівняжиттєвої й професійної компетентності людини, який би задовольняв потребиособистості, суспільства і держави.

Визначальними векторамимодернізації системи освіти в Україні є цивілізаційні тенденції розвиткулюдства, пов’язані з розбудовою інформаційного суспільства.

Однією з провідних тенденційдержавної політики західних країн наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст.стала зміна відношень між державою та системою освіти, спрямована напосилення державного впливу на освіту. Конкретний вираз цей процесзнаходить у державних освітніх доктринах, законодавчих актах, у введенні впрактику державних освітніх стандартів тощо.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров