Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Цивілізаційні танаціональні тенденції розвитку освіти в Україні в сучасний період

 

 Фундаментальною ознакою сучасноїцивілізації є орієнтація на розвиток освіти, науки і культури. У прийнятому 16липня 2006 р на Самміті Великої вісімки документі «Освіта для інноваційнихсуспільств у ХХІ столітті» наголошується: «Освіта, удосконаленняпрофесійних умінь і генерація нових ідей є запорукою розвитку людськогокапіталу і головною рушійною силою економічного зростання і ринковоїефективності».

Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний із геополітичноюконкуренцією між розвиненими країнами, зокрема в царині розвиткуінтелектуальних ресурсів. Адже у високотехнологічному інформаційномусуспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівняжиттєвої й професійної компетентності людини, який би задовольняв потребиособистості, суспільства і держави.

Визначальними векторамимодернізації системи освіти в Україні є цивілізаційні тенденції розвиткулюдства, пов’язані з розбудовою інформаційного суспільства.

Однією з провідних тенденційдержавної політики західних країн наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст.стала зміна відношень між державою та системою освіти, спрямована напосилення державного впливу на освіту. Конкретний вираз цей процесзнаходить у державних освітніх доктринах, законодавчих актах, у введенні впрактику державних освітніх стандартів тощо.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров