Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Цивілізаційні танаціональні тенденції розвитку освіти в Україні в сучасний період

 

 Фундаментальною ознакою сучасноїцивілізації є орієнтація на розвиток освіти, науки і культури. У прийнятому 16липня 2006 р на Самміті Великої вісімки документі «Освіта для інноваційнихсуспільств у ХХІ столітті» наголошується: «Освіта, удосконаленняпрофесійних умінь і генерація нових ідей є запорукою розвитку людськогокапіталу і головною рушійною силою економічного зростання і ринковоїефективності».

Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний із геополітичноюконкуренцією між розвиненими країнами, зокрема в царині розвиткуінтелектуальних ресурсів. Адже у високотехнологічному інформаційномусуспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівняжиттєвої й професійної компетентності людини, який би задовольняв потребиособистості, суспільства і держави.

Визначальними векторамимодернізації системи освіти в Україні є цивілізаційні тенденції розвиткулюдства, пов’язані з розбудовою інформаційного суспільства.

Однією з провідних тенденційдержавної політики західних країн наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст.стала зміна відношень між державою та системою освіти, спрямована напосилення державного впливу на освіту. Конкретний вираз цей процесзнаходить у державних освітніх доктринах, законодавчих актах, у введенні впрактику державних освітніх стандартів тощо.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров