Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Цивілізаційні танаціональні тенденції розвитку освіти в Україні в сучасний період

 

 Фундаментальною ознакою сучасноїцивілізації є орієнтація на розвиток освіти, науки і культури. У прийнятому 16липня 2006 р на Самміті Великої вісімки документі «Освіта для інноваційнихсуспільств у ХХІ столітті» наголошується: «Освіта, удосконаленняпрофесійних умінь і генерація нових ідей є запорукою розвитку людськогокапіталу і головною рушійною силою економічного зростання і ринковоїефективності».

Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний із геополітичноюконкуренцією між розвиненими країнами, зокрема в царині розвиткуінтелектуальних ресурсів. Адже у високотехнологічному інформаційномусуспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівняжиттєвої й професійної компетентності людини, який би задовольняв потребиособистості, суспільства і держави.

Визначальними векторамимодернізації системи освіти в Україні є цивілізаційні тенденції розвиткулюдства, пов’язані з розбудовою інформаційного суспільства.

Однією з провідних тенденційдержавної політики західних країн наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст.стала зміна відношень між державою та системою освіти, спрямована напосилення державного впливу на освіту. Конкретний вираз цей процесзнаходить у державних освітніх доктринах, законодавчих актах, у введенні впрактику державних освітніх стандартів тощо.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров