Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організаційні засадидержавної служби в Україні

 

 

Здійснення економічних та соціальних перетворень,досягнення економічного зростання та надання державою громадянам управлінськихпослуг на високому рівні, просування в напрямі європейської інтеграції можливолише за умови створення ефективної системи державного управління, що відповідаєстандартам демократичної, правової держави із соціально орієнтованою ринковоюекономікою.

Протягомбагатьох років до державного службовця ставились лише як до слухняноговиконавця рішень керівника. Але сьогодні характер діяльності державногослужбовця поступово змінюється і згодом державний службовець повинен статипредставником інтересів громадськості.

З цією метою в Україні проводиться широкомасштабнаадміністративна реформа, невід’ємною складовою якої є реформування системидержавної служби; а саме: вдосконалення кадрового потенціалу, створенняоновленого, потужного і дієздатного державного апарату, становленняпрофесійної, політично-нейтральної та авторитетної державної служби [12, с.2].

“Проведення реформи державної служби передбачаєпідготовку висококваліфікованих управлінців, розширення професійної підготовкифахівців, кандидатів, докторів наук у галузі державного управління длязаміщення посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,а також формування кадрового резерву на ці посади” [8, с.1] – написано в“Комплексній програмі підготовки державних службовців”, яка затверджена УказомПрезидента України в листопаді 2000 року. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров