Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості планування діяльності  підприємства торгівлі

 

 

 

Для того щоб виробництво товаріврозвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодіяторгівлі з промисловістю і планування виробництва товарів на основісистематичного, всебічного вивчення й прогнозування попиту населення.

Як відомо, попит є форма прояву потреби,забезпеченої грошовими коштами. Попит населення, відображаючи рівень розвиткувиробничих сил і виробничих відносин, формується і змінюється під впливомбагатьох чинників. Найсильніше на формування попиту впливають такі чинники, яквеличина і розподіл національного доходу, ступінь матеріального добробуту ікультурний рівень населення, ціни на товари, географічні і кліматичніумови  життя. Саме тому з метою впливу напромисловість щодо постійного розширення виробництва товарів, удосконаленняасортименту й поліпшення якості товарів відповідно з попитом населення передпрацівниками торгівлі стоїть завдання систематичного вивчення і прогнозуванняпопиту населення. Вивчаючи попит населення, працівники торгівлі також активноспрямовують його в бік дальшого розширення потреб, підвищення культурного рівняспоживання й оптимізації його структури.

        Вивчення попиту – це збір, обробка й аналіз інформації, необхідної дляприйняття управлінських рішень щодо розвитку виробництва товарів народногоспоживання і комерційних рішень щодо закупівлі й продажу товарів.

Робота звивчення попиту повинна давати таку інформацію, що дозволяє робити правильніпрогнози розвитку попиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров