Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості планування діяльності  підприємства торгівлі

 

 

 

Для того щоб виробництво товаріврозвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодіяторгівлі з промисловістю і планування виробництва товарів на основісистематичного, всебічного вивчення й прогнозування попиту населення.

Як відомо, попит є форма прояву потреби,забезпеченої грошовими коштами. Попит населення, відображаючи рівень розвиткувиробничих сил і виробничих відносин, формується і змінюється під впливомбагатьох чинників. Найсильніше на формування попиту впливають такі чинники, яквеличина і розподіл національного доходу, ступінь матеріального добробуту ікультурний рівень населення, ціни на товари, географічні і кліматичніумови  життя. Саме тому з метою впливу напромисловість щодо постійного розширення виробництва товарів, удосконаленняасортименту й поліпшення якості товарів відповідно з попитом населення передпрацівниками торгівлі стоїть завдання систематичного вивчення і прогнозуванняпопиту населення. Вивчаючи попит населення, працівники торгівлі також активноспрямовують його в бік дальшого розширення потреб, підвищення культурного рівняспоживання й оптимізації його структури.

        Вивчення попиту – це збір, обробка й аналіз інформації, необхідної дляприйняття управлінських рішень щодо розвитку виробництва товарів народногоспоживання і комерційних рішень щодо закупівлі й продажу товарів.

Робота звивчення попиту повинна давати таку інформацію, що дозволяє робити правильніпрогнози розвитку попиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров