Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Зимняя И.А. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (4)
(Статьи)

Значок файла Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. (5)
(Книги)

Значок файла ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (6)
(Статьи)

Значок файла Клуб общения как форма развития коммуникативной компетенции в школе I вида (11)
(Рефераты)

Значок файла П.П. Гайденко. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЕЕ СВЯЗИ С НАУКОЙ (12)
(Статьи)

Значок файла Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — Санкт-Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. — 560 с. (16)
(Статьи)

Значок файла М.В. СОКОЛОВА Историческая память в контексте междисциплинарных исследований (15)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Особливості планування діяльності  підприємства торгівлі

 

 

 

Для того щоб виробництво товаріврозвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодіяторгівлі з промисловістю і планування виробництва товарів на основісистематичного, всебічного вивчення й прогнозування попиту населення.

Як відомо, попит є форма прояву потреби,забезпеченої грошовими коштами. Попит населення, відображаючи рівень розвиткувиробничих сил і виробничих відносин, формується і змінюється під впливомбагатьох чинників. Найсильніше на формування попиту впливають такі чинники, яквеличина і розподіл національного доходу, ступінь матеріального добробуту ікультурний рівень населення, ціни на товари, географічні і кліматичніумови  життя. Саме тому з метою впливу напромисловість щодо постійного розширення виробництва товарів, удосконаленняасортименту й поліпшення якості товарів відповідно з попитом населення передпрацівниками торгівлі стоїть завдання систематичного вивчення і прогнозуванняпопиту населення. Вивчаючи попит населення, працівники торгівлі також активноспрямовують його в бік дальшого розширення потреб, підвищення культурного рівняспоживання й оптимізації його структури.

        Вивчення попиту – це збір, обробка й аналіз інформації, необхідної дляприйняття управлінських рішень щодо розвитку виробництва товарів народногоспоживання і комерційних рішень щодо закупівлі й продажу товарів.

Робота звивчення попиту повинна давати таку інформацію, що дозволяє робити правильніпрогнози розвитку попиту. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров