Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та особливостіекономічної соціалізації

 

 

Сучасне покоління живе в епоху підвищення роліособистості як творця соціального світу і творця самої себе. Прагнення людинибути активно залученою до своєї історичної та особистісної долі, самореалізаціїобумовлене не тільки ускладненням світу та особливим підвищенням йогодинамізму, а й зростаючим рівнем потреб самої людини, яка піднялася на якісноновий рівень свого соціокультурного розвитку порівняно с попереднімипоколіннями. Це зумовлює виникнення проблеми такого реформування системиосвіти, за якого вона „була б спроможна забезпечити виховання в індивідіввисоких особистісних якостей, основні з-поміж яких – психологічна таорганізаційна готовність до орієнтації на власні сили у виконанні життєвихзавдань, високий рівень мотивації до досягнення життєвого успіху, здібність доузагальнення, оновлення та раціонального використання життєвої енергії” [92, с.3].

Вище було розглянуто сутність соціалізації. Однією зїї моделей, яка набуває в сучасних умовах особливого значення, виступаєекономічна соціалізація. Її стрижень – розвиток життєдіяльності и поведінкимолодого покоління в умовах ринку і мінливої економічної ситуації, характерноїдля сучасної України. Тобто, актуалізується дослідження економічноїсоціалізації в умовах ринкових відносин. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров