Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та особливостіекономічної соціалізації

 

 

Сучасне покоління живе в епоху підвищення роліособистості як творця соціального світу і творця самої себе. Прагнення людинибути активно залученою до своєї історичної та особистісної долі, самореалізаціїобумовлене не тільки ускладненням світу та особливим підвищенням йогодинамізму, а й зростаючим рівнем потреб самої людини, яка піднялася на якісноновий рівень свого соціокультурного розвитку порівняно с попереднімипоколіннями. Це зумовлює виникнення проблеми такого реформування системиосвіти, за якого вона „була б спроможна забезпечити виховання в індивідіввисоких особистісних якостей, основні з-поміж яких – психологічна таорганізаційна готовність до орієнтації на власні сили у виконанні життєвихзавдань, високий рівень мотивації до досягнення життєвого успіху, здібність доузагальнення, оновлення та раціонального використання життєвої енергії” [92, с.3].

Вище було розглянуто сутність соціалізації. Однією зїї моделей, яка набуває в сучасних умовах особливого значення, виступаєекономічна соціалізація. Її стрижень – розвиток життєдіяльності и поведінкимолодого покоління в умовах ринку і мінливої економічної ситуації, характерноїдля сучасної України. Тобто, актуалізується дослідження економічноїсоціалізації в умовах ринкових відносин. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров