Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСГО МЕТОДА ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММ В ПУЧКАХ С ПЛОСКИМ ФРОНТОМ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ДЕКРЕМЕНТА ЗАТУХАНИЯ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА И СНЯТИЕ ЕГО РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ВНЕШНЕГО ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТО-ЯННОЙ ПЛАНКА (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЛНЫ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИРО-МЕТРА Руководство к лабораторной работе № 10о (Оптика (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ И СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА. (Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Общая физика") (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Стан соціалізаціїспеціаліста в галузі економічних відносин

 

 

З метою виявлення наявного рівня економічної соціалізації студентівавтором був проведений констатувальний експеримент. Він здійснювався на першихта третіх курсах факультету менеджменту і торгівлі Харківськоготоргівельно-економічного інституту і охоплював 285 студентів.

Ґрунтуючись на аналізі наукової літератури, нами були розроблені критеріїсформованості у студентів досліджуваної якості: когнітивний, емоційно-оціннийта поведінковий, кожний з яких характеризувався певними показниками.

Когнітивний критерій – це знання про особливості сприйняття та реагуванняна соціально-економічні процеси, способи попередження та подолання конфліктнихситуацій; усвідомлення світоглядних нормативів; наявність адаптивнихкогнітивних механізмів до суспільних явищ у галузі економіки, що базуються наморально-етичному змісті; знання про особливості діяльності менеджера.

Емоційно-оцінний критерій означає наявність соціальних емоцій якрегулятивних механізмів сприйняття навколишньої дійсності в цілому таекономічних явищ зокрема; здатність до розрізнення, адекватного вираження тауправління власними емоціями; можливість передбачати, оцінюватисоціально-економічні ситуації та прогнозувати адекватні поведінкові акти, братина себе відповідальність за їх реалізацію, керуючись суспільно виробленимиморальними еталонами; прагнення до самореалізації та самовдосконалення в соціально-економічнійсфері. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров