Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Структура та функціїрегулюючих органів

 

 

Стратегія й тактикафондової політики фіксуються в нормативно-правових і методичних документах.Законодавче регулювання фондового ринку України — це багаторівнева структура, воснову якої покладено конституційні принципи. Так, стаття 92 конституції України гласить, що “основистворення і функціонування фінансового, кредитного та інвестиційного ринків”встановлюються лише законами України[1].

До актів законодавства,за допомогою яких здійснюється регулю­вання правовідносин на українськомуфондовому ринку, належать відповідні кодекси і закони України, укази ПрезидентаУкраїни, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку, міністерств і відомств, які вмежах своїх повноважень, визначених чинним законодавством, здійснюютьрегулювання, контроль і підтримують правопорядок на фондовому ринку країни.

Законодавче регулюваннявідносин і діяльності на фондовому ринку в Україні здійснюється спеціальнимизаконами України:

1.“Про цінні папериі фондову біржу”[2],який визначає види цінних паперів, встановлює порядок випуску й обігу їх наринку, вимоги стосовно реєстрації емітентами випуску акцій і облігацій таінформації про їх випуск у відповідному державному органі, порядок видачідозволу на посередницьку діяльність з цінними паперами, закріплює правовийстатус і компетенцію фондової біржі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров