Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Повноваження регулюючихорганів на фондовому ринку

 

 

Якщо в найбільшому узагальненніназвати основні засади державного регулювання фондового ринку, досить сказатилише два слова: законодавство і контроль. Уже багато говорилося про значеннязаконів і правил для нормального функціонування фондового ринку. “Dura lex sedlex” - “Суворий закон,але це закон”, як говорили ще стародавні римляни, маючи на увазі, що законитреба виконувати. А для цього потрібен контроль. Основну турботу провпровадження контрольного механізму в життя взяла на себе Державна комісія зцінних паперів та фондового ринку. У цьому можна переконатися, ознайомившись ізпереліком повноважень, якими наділено Комісію згідно з чинним законодавствомУкраїни. Їй надано право:

-          проводитиперевірки і ревізії учасників фондового ринку;

-          контролювативірогідність інформації, що подається емітентами та особами, які здійснюютьпрофесіональну діяльність на фондовому ринку, та її відповідність встановленимстандартам;

-          контролюватиразом з іншими виконавчими органами поліграфічну базу, що випускає цінніпапери;

-          вилучатина час проведення перевірок на термін до трьох діб документи, що підтверджуютьфакти порушення законодавчих актів про цінні папери;

-          призначатидержавних представників на фондові біржі, у депозитарії іторговельно-інформаційні системи;

-          надсилатиемітентам, особам, які здійснюють професіональну діяльність на фондовому ринку,фондовим біржам і саморегулювальним організаціям обов’язкові для виконаннярозпорядження щодо усунення порушень законодавства про цінні папери і вимагатинадання необхідних документів згідно з чинним законодавством; 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров