Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Повноваження регулюючихорганів на фондовому ринку

 

 

Якщо в найбільшому узагальненніназвати основні засади державного регулювання фондового ринку, досить сказатилише два слова: законодавство і контроль. Уже багато говорилося про значеннязаконів і правил для нормального функціонування фондового ринку. “Dura lex sedlex” - “Суворий закон,але це закон”, як говорили ще стародавні римляни, маючи на увазі, що законитреба виконувати. А для цього потрібен контроль. Основну турботу провпровадження контрольного механізму в життя взяла на себе Державна комісія зцінних паперів та фондового ринку. У цьому можна переконатися, ознайомившись ізпереліком повноважень, якими наділено Комісію згідно з чинним законодавствомУкраїни. Їй надано право:

-          проводитиперевірки і ревізії учасників фондового ринку;

-          контролювативірогідність інформації, що подається емітентами та особами, які здійснюютьпрофесіональну діяльність на фондовому ринку, та її відповідність встановленимстандартам;

-          контролюватиразом з іншими виконавчими органами поліграфічну базу, що випускає цінніпапери;

-          вилучатина час проведення перевірок на термін до трьох діб документи, що підтверджуютьфакти порушення законодавчих актів про цінні папери;

-          призначатидержавних представників на фондові біржі, у депозитарії іторговельно-інформаційні системи;

-          надсилатиемітентам, особам, які здійснюють професіональну діяльність на фондовому ринку,фондовим біржам і саморегулювальним організаціям обов’язкові для виконаннярозпорядження щодо усунення порушень законодавства про цінні папери і вимагатинадання необхідних документів згідно з чинним законодавством; 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров