Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Конструкційна міцність скла та склокристалічних  матеріалів

 

 

В світі сучасних матеріалів кераміці належитьпомітна роль, яка обумовлена широким діапазоном її всіляких фізичних і хімічнихвластивостей.

Відомий широкий спектр керамічних матеріалів, серед яких є і діелектрики, інапівпровідники, і провідники (порівнянні по провідності з|із| металами), і надпровідники. Важковстановити дату, коли на промислову арену вийшла кераміка, яку тепер називаютьвисокотехнологічною, окрім традиційних матеріалів, що виготовляються з|із| глин, до неї почали|стали| відносити матеріали, що отримуються|одержують| з|із| чистих, простих і складних оксидів, карбідів,нітриду і так далі. В поширених керамічнихматеріалів (оксидів алюмінію, магнію, торія) термічна стійкість набагатоперевищує стійкість більшості сталей і сплавів. Модуль пружності керамічнихволокон на порядок вищий, ніж в металів.

Сучасні види кераміки інколи|іноді|ділять на дві групи: конструкційну і функціональну. Під конструкційноюрозуміють кераміку, використовувану для створення|створіння| механічно стійких конструкцій, а під функціональною– кераміку із|із| специфічнимиелектричними, магнітними, оптичними і термічними функціями.

Інтерес до конструкційної і функціональної кераміки останніми рокаминастільки зріс, що можна говорити про своєрідний| керамічний ренесанс, як найважливішій тенденціїсучасного матеріалознавства. Найважливіші групи керамічних матеріалівперелічено нижче.

1. Матеріали з електричнимифункціями. Кераміка порівняно рідко використовується як провідниковийматеріал, хоча відомі різновиди кераміки, які по рівню електронної провідностінаближаються до типових металів.

2. Керамічні матеріали з магнітними функціями: серед безлічі магнітнихматеріалів, вживаних в техніці, особливе місце займають ферити, основнимкомпонентом яких є оксид заліза.

3. Керамічні матеріали з|із|оптичними функціями: матеріали з|із|оптичними функціями включає оптично прозору кераміку, кераміку з|із| люмінесцентними і електрохромнимивластивостями, а також світлочутливі керамічні матеріали.

4. Керамічні матеріали зхімічними функціями: хімічна специфіка кераміки нерідко виявляється в зміні фізичних властивостей.Наприклад, хемосорбція різних газів на поверхні кераміки супроводиться пропорційною зміною їїелектропровідності, що дозволяє визначити концентрацію тих або іншихкомпонентів газової суміші. На цьому принципі заснована дія великого числастворених останнім часом газових детекторів. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров