Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Огляд оксидних систем для створення конструкційно зміцнених  стекол

 

 

 

Роботами, що були виконані раніше на кафедрі технологіїкераміки НТУ «ХПІ», обґрунтовано можливість одержання склокристалічнихкомпозицій з підвищеними показниками фізико-хімічних властивостей в безлужнихоксидних системах. З використанням термодинамічного аналізу всієї сукупностіреакцій, які протікають в похідній шихтовій суміші в процесі її термообробки,було обчислено матеріальний склад та параметри синтезу модельних композицій вцинк- та титанвміщуючих системах. Показано можливість одержання заданої кристалічноїфази з високими показниками світлозаломлення (ганіту, кордієриту, перовскіту,діопсиду, гардістоніту, сфену) та обмежено температурний інтервал формуванняоптимальної кількості заданої фази.

За результатами досліджень булорозроблено концепцію формування склокристалічних композицій, які знепрозореніта армовані за рахунок фаз, що кристалізуються в процесі термообробки.Запропоновано методику створення безлужних склокристалічних матеріалів тапокриттів, що швидко кристалізуються. Зазначені покриття мають високі показникибілизни, мікротвердості, хімстійкості та термостійкості.

На основі аналізу літературних даних встановлено, що основними сполуками,які мають високу швидкість кристалізації, в системах CaO-ZnO-B2O3-SiO2 та CaO-TiО2-B2O3-SiO2 єгардистоніт і сфен відповідно. Склади композицій розроблювались з урахуваннямстехіометрії цих сполук таким чином, щоби прослідкувати вплив кількісногоспіввідношення боросилікатної матриці і фазоутворюючих оксидів на процессинтезу кристалічних фаз. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров