Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Огляд оксидних систем для створення конструкційно зміцнених  стекол

 

 

 

Роботами, що були виконані раніше на кафедрі технологіїкераміки НТУ «ХПІ», обґрунтовано можливість одержання склокристалічнихкомпозицій з підвищеними показниками фізико-хімічних властивостей в безлужнихоксидних системах. З використанням термодинамічного аналізу всієї сукупностіреакцій, які протікають в похідній шихтовій суміші в процесі її термообробки,було обчислено матеріальний склад та параметри синтезу модельних композицій вцинк- та титанвміщуючих системах. Показано можливість одержання заданої кристалічноїфази з високими показниками світлозаломлення (ганіту, кордієриту, перовскіту,діопсиду, гардістоніту, сфену) та обмежено температурний інтервал формуванняоптимальної кількості заданої фази.

За результатами досліджень булорозроблено концепцію формування склокристалічних композицій, які знепрозореніта армовані за рахунок фаз, що кристалізуються в процесі термообробки.Запропоновано методику створення безлужних склокристалічних матеріалів тапокриттів, що швидко кристалізуються. Зазначені покриття мають високі показникибілизни, мікротвердості, хімстійкості та термостійкості.

На основі аналізу літературних даних встановлено, що основними сполуками,які мають високу швидкість кристалізації, в системах CaO-ZnO-B2O3-SiO2 та CaO-TiО2-B2O3-SiO2 єгардистоніт і сфен відповідно. Склади композицій розроблювались з урахуваннямстехіометрії цих сполук таким чином, щоби прослідкувати вплив кількісногоспіввідношення боросилікатної матриці і фазоутворюючих оксидів на процессинтезу кристалічних фаз. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров