Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (4)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Теоретичні розрахунки складів експериментальних стекол на базі безлужнихоксидних систем

 

 

Належність складів склокристалічних композиційрізного призначення до систем, що містять лужні оксиди, суттєво обмежують показники експлуатаційних властивостей виробів. Дляотримання матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями найбільшийприкладний інтерес представляють системи оксидів, де головну роль граютьдвухвалентні оксиди, присутність котрих сприяють інтенсифікаціїкристалізаційних процесів і розширює спектр кристалічних фаз, що мають ціннівластивості. Такими системами можуть бути CaOSiO2SnO2, Al2O3SnO2CaO, SiO2SnO2Al2O3, CaOSiO2PbO, в якихкристалізуються анортит, воластоніт, алюмінати кальцію (С12А73А). В зв’язку з цим за основу була прийнята система CaOSiO2Al2O3B2O3RxOy, де  RxOy –оксиди-модифікатори з числа SnO2, PbO. В ній за участюмодифікуючих оксидів sp-елементів булавивчена можливість отримання склокристалічних покрить з високими міцностнимивластивостями. Для порівняння властивостей скло композицій були залученідослідженні раніше склади з цієї ж системи з модифікаторами ZnO, TiO2.

Якщо для більшості трикомпонентних систем, що входять до загальноїбагатокомпонентної системи, існують справочні дані, то для олововмістних ісвинецьвмістних сумішей в доступній літературі по будові систем не знайдені.Матеріали на основі оксидів SnO2, PbO, ZnO, TiO2, Al2O3, CaO і їхсполук представляють інтерес як в технології спеціальних керамічних івогнетривких матеріалів, так і в технології склокристалічних матеріалів. Взв’язку з цим для прогнозування складів і їх характеристик необхідно отриматидані про взаємозв’язок кристалічних фаз, що входять до досліджуваних систем. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров