Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Теоретичні розрахунки складів експериментальних стекол на базі безлужнихоксидних систем

 

 

Належність складів склокристалічних композиційрізного призначення до систем, що містять лужні оксиди, суттєво обмежують показники експлуатаційних властивостей виробів. Дляотримання матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями найбільшийприкладний інтерес представляють системи оксидів, де головну роль граютьдвухвалентні оксиди, присутність котрих сприяють інтенсифікаціїкристалізаційних процесів і розширює спектр кристалічних фаз, що мають ціннівластивості. Такими системами можуть бути CaOSiO2SnO2, Al2O3SnO2CaO, SiO2SnO2Al2O3, CaOSiO2PbO, в якихкристалізуються анортит, воластоніт, алюмінати кальцію (С12А73А). В зв’язку з цим за основу була прийнята система CaOSiO2Al2O3B2O3RxOy, де  RxOy –оксиди-модифікатори з числа SnO2, PbO. В ній за участюмодифікуючих оксидів sp-елементів булавивчена можливість отримання склокристалічних покрить з високими міцностнимивластивостями. Для порівняння властивостей скло композицій були залученідослідженні раніше склади з цієї ж системи з модифікаторами ZnO, TiO2.

Якщо для більшості трикомпонентних систем, що входять до загальноїбагатокомпонентної системи, існують справочні дані, то для олововмістних ісвинецьвмістних сумішей в доступній літературі по будові систем не знайдені.Матеріали на основі оксидів SnO2, PbO, ZnO, TiO2, Al2O3, CaO і їхсполук представляють інтерес як в технології спеціальних керамічних івогнетривких матеріалів, так і в технології склокристалічних матеріалів. Взв’язку з цим для прогнозування складів і їх характеристик необхідно отриматидані про взаємозв’язок кристалічних фаз, що входять до досліджуваних систем. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров