Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (22)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Метеорологічніумови й кліматична характеристика

 

 

Значна далекість міставід океанів і більших морів спричиняється континентальність його клімату. Однакморське повітря часто проникає сюди із західними й південно-західнимивторгненнями повітряних мас. Таким чином, клімат Харкова, у якому розміщаєтьсярозглянуте підприємство, помірно-континентальний, із тривалою, але не сувороюзимою, із частими відлигами, з помірковано теплим, іноді печенею влітку.Формується він у результаті взаємодії трьох основних кліматостворюючихфакторів: сонячної радіації, циркуляції атмосфери й характеру поверхні, щопідстилає, [4].

Сумарна радіація врайоні Харкова (при ясному стані неба) у середньому становить 6300 МDж/м2рік).Для добового ходу сумарної радіації при ясному стані неба характернасиметричність щодо полудня. Поява асиметричності викликається хмарністю, атакож значними в межах міста забрудненнями повітря пилом, продуктами викидівзаводів, вихлопними газами автотранспорту. У річному ході максимум місячних сум(658 МDж/м2) при середніх умовах хмарності доводиться на червень, амінімум (71 МDж/м2)- на грудень. У місті сонячна радіація ослабленавнаслідок забруднення атмосфери на 10-17% [4].

Циркуляція атмосфери єодним з основних кліматостворюючих факторів. Рівнинний характер територіїсприяє поширенню повітряних мас із Атлантики, Середземне й Чорного морів, і втой же час не перешкоджає вторгненню континентальних повітряних мас. Ці факторий формують помірно-континентальний клімат міста [3,4]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров