Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості обліку і аудиту  оплати праці у порівнянні з міжнародним досвідом

 

 

Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростаннязовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку. Господарськезближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного тасоціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародніекономічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Для того,щоб зрозуміти, як у кожній країні розвивається система бухгалтерського облікута звітності, доцільно визначити фактори, що впливають на особливості створенняі функціонування таких систем: провідні теорії і професійні організації;економічні наслідки від прийняття тієї чи іншої системи; загальна економічнаситуація в країні; податкова політика; національні особливості; користувачі таїх мета; юридична сфера; джерела фінансування; мова; інші країни; загальнаатмосфера в країні (напружена чи спокійна) [12].

Для того, щоб краще зрозумітиособливості міжнародного обліку заробітної плати, потрібно проаналізуватиП(С)БО 26, порівнюючи його з МСБО 19 «Виплати працівникам».

Відповідно до п.4 МСБО 19 під терміномпоточні виплати працівнику розуміють виплатипрацівнику (окрім виплат при звільненні  та   виплат  інструментами   власного   капіталу підприємства),  які підлягають  сплаті  в повному обсязі протягом дванадцяти  місяців по  закінченні  місяця, у  якому   працівник виконував відповідну роботу [17, с.46]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров