Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості обліку і аудиту  оплати праці у порівнянні з міжнародним досвідом

 

 

Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростаннязовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку. Господарськезближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного тасоціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародніекономічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Для того,щоб зрозуміти, як у кожній країні розвивається система бухгалтерського облікута звітності, доцільно визначити фактори, що впливають на особливості створенняі функціонування таких систем: провідні теорії і професійні організації;економічні наслідки від прийняття тієї чи іншої системи; загальна економічнаситуація в країні; податкова політика; національні особливості; користувачі таїх мета; юридична сфера; джерела фінансування; мова; інші країни; загальнаатмосфера в країні (напружена чи спокійна) [12].

Для того, щоб краще зрозумітиособливості міжнародного обліку заробітної плати, потрібно проаналізуватиП(С)БО 26, порівнюючи його з МСБО 19 «Виплати працівникам».

Відповідно до п.4 МСБО 19 під терміномпоточні виплати працівнику розуміють виплатипрацівнику (окрім виплат при звільненні  та   виплат  інструментами   власного   капіталу підприємства),  які підлягають  сплаті  в повному обсязі протягом дванадцяти  місяців по  закінченні  місяця, у  якому   працівник виконував відповідну роботу [17, с.46]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров