Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Русский язык и культура речи: Учебно-методический материал / Cост. С.А. Реглина; СибГИУ. – Новокузнецк, 2001.- 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Русский язык и культура речи: Учеб.-метод. материалы /Сост.: О.А. Ласковец: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 30с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Зоря И.В. Проектирование внутридомовых и квартальных систем горячего водоснабжения: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Берецкая Е.А. Б485 Основы культуры речи: Учеб. пособие / ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. - 186 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методы психологических исследований: Метод. указ./ Сост.: С.Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 2/ Сост.: Е. А. Сафонова: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. – с. 32 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості обліку і аудиту  оплати праці у порівнянні з міжнародним досвідом

 

 

Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростаннязовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку. Господарськезближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного тасоціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародніекономічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Для того,щоб зрозуміти, як у кожній країні розвивається система бухгалтерського облікута звітності, доцільно визначити фактори, що впливають на особливості створенняі функціонування таких систем: провідні теорії і професійні організації;економічні наслідки від прийняття тієї чи іншої системи; загальна економічнаситуація в країні; податкова політика; національні особливості; користувачі таїх мета; юридична сфера; джерела фінансування; мова; інші країни; загальнаатмосфера в країні (напружена чи спокійна) [12].

Для того, щоб краще зрозумітиособливості міжнародного обліку заробітної плати, потрібно проаналізуватиП(С)БО 26, порівнюючи його з МСБО 19 «Виплати працівникам».

Відповідно до п.4 МСБО 19 під терміномпоточні виплати працівнику розуміють виплатипрацівнику (окрім виплат при звільненні  та   виплат  інструментами   власного   капіталу підприємства),  які підлягають  сплаті  в повному обсязі протягом дванадцяти  місяців по  закінченні  місяця, у  якому   працівник виконував відповідну роботу [17, с.46]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров