Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості обліку і аудиту  оплати праці у порівнянні з міжнародним досвідом

 

 

Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростаннязовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку. Господарськезближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного тасоціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародніекономічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Для того,щоб зрозуміти, як у кожній країні розвивається система бухгалтерського облікута звітності, доцільно визначити фактори, що впливають на особливості створенняі функціонування таких систем: провідні теорії і професійні організації;економічні наслідки від прийняття тієї чи іншої системи; загальна економічнаситуація в країні; податкова політика; національні особливості; користувачі таїх мета; юридична сфера; джерела фінансування; мова; інші країни; загальнаатмосфера в країні (напружена чи спокійна) [12].

Для того, щоб краще зрозумітиособливості міжнародного обліку заробітної плати, потрібно проаналізуватиП(С)БО 26, порівнюючи його з МСБО 19 «Виплати працівникам».

Відповідно до п.4 МСБО 19 під терміномпоточні виплати працівнику розуміють виплатипрацівнику (окрім виплат при звільненні  та   виплат  інструментами   власного   капіталу підприємства),  які підлягають  сплаті  в повному обсязі протягом дванадцяти  місяців по  закінченні  місяця, у  якому   працівник виконував відповідну роботу [17, с.46]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров