Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Удосконалення організаціїобліку операцій з оплати праці

 

 

Ситуація в сфері реалізації трудового потенціалуУкраїни залишається складною. Базисним протиріччям є економічно не обґрунтованаі соціально несправедлива занижена ціна робочої сили. Як складова економічноїсистеми заробітна плата вкрай неефективно виконує свої функції – відтворенняробочої сили і стимулювання праці. Відтак реформування заробітної плати є одним з головних напрямів подальшихперетворень національної економіки.

Проблема удосконалення оплати праці є основною всистемі соціально-економічних відносин не тільки тому, що торкається інтересівосновної частини населення країни, але і в зв’язку з тим, що впливає на всіпараметру ринку. 

Нині Україна суттєво відстає від світових стандартів  в галузі оплати праці. Так, згідно зміжнародними стандартами, для країн Центральної і Східної Європи та СНД введеноміжнародний критерій бідності. До категорії бідних в Україні за критерієм, щопередбачений стандартами належать 26,7% населення, 14,7% проживають взлиденності.

Попри суттєве зростання середньої номінальної заробітної плати, відставанняУкраїни від європейських країн та країн з розвинутою ринковою економікою зарівнем заробітної плати продовжує зберігатися. Існує суттєвий розрив навіть зкраїнами Євросоюзу, які віднесені Євростатом до третьої умовної категорії зарівнем мінімальної гарантованої заробітної плати де вона не досягає 300 євро.

 В ГПУ «Полтавагазвидобування»застосовується контрактна система оплати праці, тобто з кожним працівником підприємстваукладається договір на первний період часу. У зв’язку звиявленими недоліками пропонуємо удосконалити контрактну систему оплати праці в Україні. Наоснові проведеного аналізу були виявивлені наступні проблеми застосуванняконтрактної системи оплати праці. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров