Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методологія управління інноваційним розвиткомрегіону

 

 

На сучасномуетапі саме інновації є основою розвитку економіки, адже упровадження новітніхтехнологій та матеріалів дає можливість здійснити прогресивні структурні зміниу виробничій сфері, забезпечує якісне оновлення основних фондів, а відтак іпідвищення якісних та кількісних показників господарської діяльності та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції як на державному, так і на міжнародному рівні. З огляду наце держава повинна всіляко сприяти інтенсифікації інноваційних процесів тазабезпечувати зростання інноваційної активності.

Реалізація інноваційної політикипередбачає певне сполучення заходів, методів та відповідних інститутів, щорозробляють та реалізують заходи, які є визначальними для розвитку тавпровадження інновацій і забезпечують реалізацію інноваційного потенціалуокремих регіонів.

Як зазначають Іванов О.В. таСумак Н.А., забезпечення інноваційного розвитку регіонів має здійснюватися затакими основними етапами [13]:

- формування і законодавче закріплення державноїполітики підтримки інноваційного розвитку регіонів;

- формуванняефективно діючої регіональної інноваційної інфраструктури;

- розроблення програм інноваційного розвитку конкретнихрегіонів з урахуванням пріоритетних напрямівінноваційної діяльності регіонального рівня;

- реалізаціяпрограм інноваційного розвитку регіонів з поточним корегуванням.

Реалізація механізму регіонального регулювання інноваційної діяльності передбачаєвиокремлення ряду завдань або цілей, що поставлені регіональними органами влади, які можна розмежувати настратегічні, проміжні та поточні. Всі вказані цілі вирішуються за допомогоювикористання відповідного набору методів та заходів регулювання інноваційноїдіяльності. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров