Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологія управління інноваційним розвиткомрегіону

 

 

На сучасномуетапі саме інновації є основою розвитку економіки, адже упровадження новітніхтехнологій та матеріалів дає можливість здійснити прогресивні структурні зміниу виробничій сфері, забезпечує якісне оновлення основних фондів, а відтак іпідвищення якісних та кількісних показників господарської діяльності та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції як на державному, так і на міжнародному рівні. З огляду наце держава повинна всіляко сприяти інтенсифікації інноваційних процесів тазабезпечувати зростання інноваційної активності.

Реалізація інноваційної політикипередбачає певне сполучення заходів, методів та відповідних інститутів, щорозробляють та реалізують заходи, які є визначальними для розвитку тавпровадження інновацій і забезпечують реалізацію інноваційного потенціалуокремих регіонів.

Як зазначають Іванов О.В. таСумак Н.А., забезпечення інноваційного розвитку регіонів має здійснюватися затакими основними етапами [13]:

- формування і законодавче закріплення державноїполітики підтримки інноваційного розвитку регіонів;

- формуванняефективно діючої регіональної інноваційної інфраструктури;

- розроблення програм інноваційного розвитку конкретнихрегіонів з урахуванням пріоритетних напрямівінноваційної діяльності регіонального рівня;

- реалізаціяпрограм інноваційного розвитку регіонів з поточним корегуванням.

Реалізація механізму регіонального регулювання інноваційної діяльності передбачаєвиокремлення ряду завдань або цілей, що поставлені регіональними органами влади, які можна розмежувати настратегічні, проміжні та поточні. Всі вказані цілі вирішуються за допомогоювикористання відповідного набору методів та заходів регулювання інноваційноїдіяльності. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров