Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні підходи до визначення поняття ефективностіуправління організацією

 

 

Відомо, що управління – це процес спрямований наприйняття рішень стосовно суб’єктів та об’єктів управління, які можнарозглянути як певну сукупність зовнішнього і внутрішнього впливу, як діяльністьпідприємства з метою стабілізації або зміни його стану в бажаних параметрах.

Реформування економіки, і зокрема, трансформаціївідносин власності істотно вплинула на всі сторони діяльності суб’єктівгосподарювання. При цьому найбільш суттєвих змін у цих умовах зазнала сферауправління. Виникли нові суб’єкти управління, що призвело до нових різних формпідприємницької діяльності. Крім цього, виникли зміни і в самому економічномумеханізмі управління, оскільки економічний механізм управління – це система, задопомогою якої здійснюється управління діяльністю підприємств, а її складовимиелементами є планування, організація, координація, мотивація, фінансовезабезпечення, ризик-менеджмент, діагностика та контроль. Поряд з цим в науці іпрактиці управління виділяють три основні напрями підвищень продуктивностіорганізації: технологічна продуктивність, продуктивність праці і продуктивністьменеджменту. Особливо це характерно і можливо дослідити на змініорганізаційно-економічної структури реалізації механізму управлінняпідприємством (рис. 1.1).

Якбачимо із рис. 1.1, щопроцес реформування економіки зіткнувся з новими закономірностями і тенденціями. Щообумовило специфіку ситуації і відповідно – корекцію функціонального змістууправління підприємствами. Все це, безумовно, вплинуло на стан розвиткуринкового середовища підприємств і, в цілому, на рівень в будь-якій галузі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров