Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (20)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні підходи до визначення поняття ефективностіуправління організацією

 

 

Відомо, що управління – це процес спрямований наприйняття рішень стосовно суб’єктів та об’єктів управління, які можнарозглянути як певну сукупність зовнішнього і внутрішнього впливу, як діяльністьпідприємства з метою стабілізації або зміни його стану в бажаних параметрах.

Реформування економіки, і зокрема, трансформаціївідносин власності істотно вплинула на всі сторони діяльності суб’єктівгосподарювання. При цьому найбільш суттєвих змін у цих умовах зазнала сферауправління. Виникли нові суб’єкти управління, що призвело до нових різних формпідприємницької діяльності. Крім цього, виникли зміни і в самому економічномумеханізмі управління, оскільки економічний механізм управління – це система, задопомогою якої здійснюється управління діяльністю підприємств, а її складовимиелементами є планування, організація, координація, мотивація, фінансовезабезпечення, ризик-менеджмент, діагностика та контроль. Поряд з цим в науці іпрактиці управління виділяють три основні напрями підвищень продуктивностіорганізації: технологічна продуктивність, продуктивність праці і продуктивністьменеджменту. Особливо це характерно і можливо дослідити на змініорганізаційно-економічної структури реалізації механізму управлінняпідприємством (рис. 1.1).

Якбачимо із рис. 1.1, щопроцес реформування економіки зіткнувся з новими закономірностями і тенденціями. Щообумовило специфіку ситуації і відповідно – корекцію функціонального змістууправління підприємствами. Все це, безумовно, вплинуло на стан розвиткуринкового середовища підприємств і, в цілому, на рівень в будь-якій галузі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров