Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Достовірна маркетингова інформація дозволяє туристичній фірмі: ? отримувати конкурентні переваги; ? знижувати фінансові ризики; ? визначати ставлення споживачів до фірми та її турпродукту; ? аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище; ? координувати реалізацію маркетингової стратегії; ? робити оцінку ринкової діяльності; ? підвищувати довір’я до фірми та її послуг; ? підтверджувати інтуїтивні можливості менеджменту; ? підвищувати ефективність діяльності. Маркетингову інформацію класифікують по таких критеріях: 1. період часу: ? історична; ? поточна; ? прогнозна. 2. по відношенню до етапів прийняття маркетингових рішень: ? констатуюча – це дані по об’єкти управління; ? пояснююча – дає уявлення про фактори чи причини тих або інших явищ в маркетингу; ? планова – застосовується в ході формулювання цілей маркетингової діяльності, стратегій та програм маркетингу; ? контрольна – використовується для перевірки результатів діяльності маркетингових підрозділів. 3. за можливістю оцінки: ? кількісна; ? якісна. 4. по періодичності виникнення: ? постійна; ? змінна; ? епізодична. 5. по характеру: ? демоскопічна – це відомості про споживачів (туристів); ? екоскопічна – це дані про економічну ситуацію, ринки, рівень цін тощо. 6. по джерелах: ? первинна; ? вторинна. Сукупність усієї інформації, яка необхідна для здійснення маркетингових заходів, називається системою маркетингової інформації.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров