Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Основними методами збору маркетингової інформації є: ? опитування; ? спостереження; ? експеримент; ? імітаційне моделювання Опитування є найпоширенішим методом і використовується у 90% випадків. Опитування засноване на усному або письмовому зверненні до споживачів чи працівників фірми з питаннями, зміст яких становить проблему маркетингового дослідження. Опитування класифікують по таких критеріях: 1. по носіях інформації: ? масові; ? спеціалізовані (експертні). 2. по частоті опитування: ? точкові (одноразові); ? повторювальні. 3. по ступеню охоплення: ? суцільні; ? вибіркові. 4. по формі: ? анкетування (у присутності анкетера або поштою); ? інтерв’ю (пряме і по телефону). Анкета – це об’єднана єдиним дослідницьким замислом система питань, спрямованих на виявлення кількісно-якісних характеристик об’єкта і предмета дослідження. Анкета передбачає наявність закритих та відкритих запитань. Закриті запитання пропонують вибір одного або декількох з наведених варіантів відповідей. Відкриті запитання дозволяють респондентам самим формувати текст відповіді. Спостереження – це метод збору первинної інформації шляхом вивчення явищ, ситуацій чи дій групи осіб, явищ та ситуацій, причому спостереження часто проводиться без відома останніх. У практиці маркетингу використовуються різні види спостережень, які класифікують по таких ознаках: 1. по характеру оточуючої обстановки: ? польові – у природній обстановці; ? лабораторні – у штучно створеній ситуації. 2. за способом здійснення: ? приховане – за допомогою прихованих камер; ? відкрите – з безпосередньою участю дослідника. 3. по ступеню стандартизації: ? стандартизоване – дослідних фіксує лише задані факти, явища, дії; ? вільне – дослідних фіксує усе можливе. Експеримент – це маніпулювання різними факторами з метою виявлення їх впливу на об’єкти дослідження. Експерименти поділяють на дві групи: ? лабораторні; ? польові. Польові експерименти ще називають пробний маркетинг або тестування ринку. Перспективним методом збору маркетингової інформації є імітаційне моделювання. Воно полягає у побудові моделей (часто за допомогою комп’ютерів), які характеризують діяльність туристичної фірми на ринку. Як джерело отримання маркетингової інформації можуть також використовуватись експертні оцінки та фокус-групи. Метод експертних оцінок використовується у випадку неможливості збору інформації чи недостатнім її обсягом. Він полягає в опитуванні кваліфікованих спеціалістів (експертів), менеджерів і працівників туристичних фірм. Основні вимоги, які пред’являються до експертів – це компетентність та об’єктивність. Експертні оцінки можуть здійснюватись одним із способів: ? відкрите обговорення поставлених запитань з наступним відкритим або закритим голосуванням; ? закрите обговорення з наступним заповненням експертних анкет; ? обговорення без голосування. Метод фокус-групи дозволяє отримувати маркетингову інформацію, отриману від невеликої групи осіб (8-12 чол.), які є споживачами туристичних продуктів. Даний метод може використовуватись для: ? генерації ідей; ? вивчення словникового запасу споживачів; ? ознайомлення з побажаннями споживачів; ? вивчення реакції споживачів на маркетингові заходи, зокрема рекламу.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров