Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічний механізм реалізації монопольної влади

Закон України “ О обмеженні монополізму і недопущенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності”.

Цей Закон визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності і здійснення державного контролю за дотриманням норм антимонопольного законодавства.

Для цілей справжнього Закону уживаються наступні терміни:

- ринок товару (товарний ринок) сфера обороту товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне положення;

- конкуренція змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного їх них впливати на загальні умови реалізації товару на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач;

- монопольне положення домінуюче положення підприємця, що дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається положення підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35%. Вирішенням Антимонопольного комітету України може визначитися монопольним положення підприємця, частка якого на ринку певного товару менше 35%.;

- монопольна ціна ціна, що встановлюється підприємцем, який займає монопольне положення на ринку і приводить до обмеження конкуренції і порушення прав споживача;

- монопольна діяльність дії (бездіяльність) підприємця (підприємців) за умови монопольного положення на ринку одного підприємця (групи підприємців) у виробництві і реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів влади і управління, направлені на недопущення, істотне обмеження або усунення конкуренції;

- монопольна освіта підприємство, об'єднання або господарське суспільство і інша освіта, що займає монопольне положення на ринку.

Зловживаннями монопольним положенням вважаються [2, с. 10] :

- нав'язування таких умов договори, які ставлять контрагентів в нерівне положення, або додаткових умов, що не відносяться до предмету договору, зокрема нав'язування товару, не потрібного контрагентові;

- обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів в цілях створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;

- часткова або повна відмова від реалізації або закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту в цілях створення або підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопольних цін;

- інші дії в цілях створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців;

- встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів.

Дискримінацією підприємців органами влади і управління визнається:

- заборона створення нових підприємств або інших організаційних форм підприємництва в якій-небудь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів в цілях обмеження конкуренції;

- примушення підприємців до пріоритетного укладення договорів, першочергового постачання товарів певному кругу споживачів;

- ухвалення рішень про централізований розподіл товарів, що приводить до монопольного положення на ринку;

- встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону країни в іншій;

- надання окремим підприємцям податкових і інших пільг, що ставлять їх в привілейоване положення по відношенню до інших підприємців;

- обмеження прав підприємців з придбання і реалізації товарів;

- встановлення заборон або обмежень щодо окремих підприємців або груп підприємців.

Недобросовісною конкуренцією визнається:

- неправомірне використання товарного знаку, фірмового найменування або маркіровки товару, а також копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені;

- умисне розповсюдження свідомо помилкових або неточних відомостей, які можуть завдати збитку діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця;

- отримання, використання, розголошування комерційної таємниці, а також конфіденційній інформації в цілях нанесення збитку ділової репутації або майну іншого підприємця.

Державною контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців від зловживання монопольним положенням і недобросовісної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.

Антимонопольний комітет України утворюється Верховною Радою України. У своє діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України є юридичною особою, має друк із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України керується справжнім Законом, іншими законодавчими актами України, а також положенням про Антимонопольний комітет України, затвердженою Верховною Радою України [7, с. 17].

Відомості, отримані Антимонопольним комітетом України і його територіальними управліннями і що є комерційною таємницею, не підлягають розголошуванню. Збитки, заподіяні розголошуванням відомостей, що є комерційною таємницею, підлягають відшкодуванню в повному об'ємі Антимонопольним комітетом України в судовому порядку за рахунок державного бюджету.

В цілях запобігання монопольному положенню окремих підприємців на ринку Антимонопольний комітет України і його територіальні управління здійснюють попередні дії з державного контролю за реорганізацією (злиттям і приєднанням) підприємств, створенням асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних і інших об'єднань підприємств, перетворення органів управління у вказані об'єднання, а також за створенням, реорганізацією т ліквідацією господарських суспільств.

Підприємець може набувати контрольного пакету акцій акціонерного суспільства, що займає монопольне положення на ринку, за умови повідомлення в місячний термін Антимонопольного комітету України. Такі ж правила застосовуються і а тих випадках, якщо підприємець частки (паї) в іншому господарському суспільстві, яке займає монопольне положення.

У випадках, якщо підприємці зловживають монопольним положенням на ринку, Антимонопольний комітет України і його територіальні управління видають розпорядження про примусовий розділ монопольних утворень. Примусовий розділ не застосовується у випадках:

- неможливості організаційного або територіального відділення підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць;

- наявність тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів або структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному об'ємі валової продукції підприємства складає менше 30%).

Штрафи на підприємців накладаються Антимонопольним комітетом за:

- ухилення від виконання або невчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства, відновлення початкового стану або зміну угод, що суперечать спра

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров