Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Політика управління процесом відтворення основних засобів

Існують розбіжності щодо теоретичного обґрунтування теорії відтворення та можливо­стей її практичного застосування в діяльності підприємств.

Питання особливостей функціонування механізму від­творення основних засобів знаходять своє відображення у працях таких відомих вчених-економістів, як Е.А. Іванова, В.А. Фурса, Л.І. Воротіна, С. Дорогунцов, А.Е. Фукса, М. Герасимчук, О.А. Бондаренко, та багато інших.

У ринкових умовах господарювання важливу роль у за­безпеченні процесів відтворення основних засобів відігра­ють власні джерела фінансування.

Для фінансового забезпечення простого відтворення ос­новних засобів вважається за доцільне використовувати акумульовані кошти амортизаційних відрахувань. В разі нестачі акумульованих коштів вчені вказують на залучення частини нерозподіленого прибутку чи використан­ня коштів від емісії цінних паперів, що фактично є самофінан­суванням, або забезпечення відтворення основних засобів за рахунок внутрішніх джерел фінансового забезпечення. Відпо­відно, для забезпечення розширеного відтворення доцільним є залучення кредитів, бюджетного асигнування тощо.

Даний підхід є науково обґрунтова­ним, оскільки акцентується увага не на джерелах фінансуван­ня господарської діяльності підприємства в цілому, а саме на особливостях відтворювальних процесів основних засобів.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінан­сування простого і розширеного відтворення основних за­собів можуть бути:.

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров