Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Політика управління процесом відтворення основних засобів

Існують розбіжності щодо теоретичного обґрунтування теорії відтворення та можливо­стей її практичного застосування в діяльності підприємств.

Питання особливостей функціонування механізму від­творення основних засобів знаходять своє відображення у працях таких відомих вчених-економістів, як Е.А. Іванова, В.А. Фурса, Л.І. Воротіна, С. Дорогунцов, А.Е. Фукса, М. Герасимчук, О.А. Бондаренко, та багато інших.

У ринкових умовах господарювання важливу роль у за­безпеченні процесів відтворення основних засобів відігра­ють власні джерела фінансування.

Для фінансового забезпечення простого відтворення ос­новних засобів вважається за доцільне використовувати акумульовані кошти амортизаційних відрахувань. В разі нестачі акумульованих коштів вчені вказують на залучення частини нерозподіленого прибутку чи використан­ня коштів від емісії цінних паперів, що фактично є самофінан­суванням, або забезпечення відтворення основних засобів за рахунок внутрішніх джерел фінансового забезпечення. Відпо­відно, для забезпечення розширеного відтворення доцільним є залучення кредитів, бюджетного асигнування тощо.

Даний підхід є науково обґрунтова­ним, оскільки акцентується увага не на джерелах фінансуван­ня господарської діяльності підприємства в цілому, а саме на особливостях відтворювальних процесів основних засобів.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінан­сування простого і розширеного відтворення основних за­собів можуть бути:.

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров