Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Грязин Д.Г. Методические указания по преддипломной практике и дипломному проектированию для студентов направления 220400 – Мехатроника и робототехника. – СПб: СПбГУИТМО, 2007.- 62 стр. (4)
(Методические материалы)

Значок файла А.П. Федоренков, В.Н. Наумов ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (для студентов машиностроительных специальностей) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Сердюк А. И., Черноусова А. М. Дипломное проектирование [Текст]: методические указания / А. И. Сердюк, А. М. Черноусова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 35 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Зарубина Г.М. М Е Т О Д И Ч Е С К А Я Р А З Р А Б О Т К А для проведения группового занятия с руководителями пунктов санитарной обработки НАСФ (7)
(Методические материалы)

Значок файла Мельников Г.Н. Выполнение дипломного проекта по специальности «Тех- нология машиностроения» : метод. указания / Г.Н. Мельников, А.И. Кондаков, А.Г. Холодкова : под ред. Г.Н. Мельникова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 44, [4] с. : ил. (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методика проведения энергетических обследований предприятий и организаций (16)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (24)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві

Важливим фактором підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств, постійним джерелом фінансування їхнього розвитку є амортизаційні відрахування. Відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукуп­ності способів управління порядком нарахування й використання амортиза­ційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від того, наскільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться в дію, а також від вибору підприємством методу нарахування амортизації.

 

За побудови ефективної амортизаційної політики підприємства одним з основних показників, який має бути постійним об'єктом моніторингу, є тер­мін окупності активів. Серед сукупності чинників, котрі впливають на окуп­ність активів, варто насамперед виділити два: ціна продукції (робіт, послуг); обсяг збуту продукції (робіт, послуг). На рис. 3.1 показано результати, які мо­жуть бути отримані підприємством унаслідок зміни величини амортизаційних відрахувань при застосуванні різних методів амортизації. 

Підприємства мають за результатами кожного звітного місяця здійснювати розрахунок через зміни методу амортизації на ціну продукції і обсяг її реалізації, виходячи з кон'юнктури ринку. Це дасть змогу вибирати оптимальний варіант. Як свідчить практика, вибір методу амортизації потребує такої послідовності дій:

1. Прогнозування обсягу продажу продукції на найближчий звітний пері­од за заявками-замовленнями торговельних підприємств.

2. Прогнозування зміни цін із урахуванням кон'юнктурного, сезонного попиту на товар тощо.

3. Розрахунок норм амортизації за різними методами з метою порівняння зміни розміру собівартості продукції.

4. Прогнозування ціни продукції з урахуванням вибраного методу амор­тизації.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров