Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Робота з Excel

До групи програм Microsoft Office, крім як ми знаємо Word, ще входить електронна таблиця Excel, що також використовується на підприємстві.

Електронна таблиця – це програма , що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків та стовпців, які утворюють комірки. Основним призначенням ЕТ є формування табличних документів з використанням чисел, текстів і формул.

Excel можна завантажити кількома способами, наприклад через Пуск – Програми - Microsoft Excel чи з вікна Мой комп’ютер або Проводник.

Після  цього відкриється вікно Excel, яке має спеціальні компоненти, властиві саме йому :

Рядок формул – це панель у верхній частині вікна, що використовується для введення і редагування вмісту комірки.

Поле імені – це поле у якому відображається ім’я  виділеної  комірки.

Робоча частина аркуша – це графічне зображення ЕТ, що складається з комірок, заголовків рядків і стовпців.

  Вкладки аркушів – ці елементи розташовані в нижній частині вікна (Лист 1, 2, 3 ..).   

Кожний документ в Excel називається робочою книгою, яка призначена для збереження і обробки даних.

Введення даних (тексту, числа або формули) в таблицю Excel з клавіатури можна безпосередньо до комірки або в рядок формул. Для цього потрібно клацнути по комірці або у рядку формул.

Також в Excel можна переміщати і копіювати дані за допомогою таких засобів як Drag and Drop та буфер обміну. Також можна виконати операції із вставкою рядків та стовпців. Для цього потрібно виконати команди Вставка – Строки(Столбцьі, Ячейки). Видалити їх можна за допомогою контекстного меню або за допомогою операцій Правка – Удалить.

Значно спростити введення даних в комірки можна за допомогою засобу автозаповнення, використовуючи певні послідовності (дні тижня, назви місяців, інше та за допомогою введення прогресій.

Найчастіше електронні таблиці використовуються в бухгалтерії, економіці.

 

Обчислення в ЕТ

 

 Комірки ЕТ можуть містити інформацію одного із трьох типів: текст, число, формула.

Саме формули є основним інструментом, за допомогою яких можна здійснювати обчислення в комірках. Вони вписуються в рядок формул і можуть містити такі компоненти :

Символ = , яким починається запис;

Оператори, тобто інструкції для виконання дій( +, -, /, * та інші);

Числа або текстові значення;

Функції з набору вбудованих функцій Excel (наприклад, СУММ, МАКС, CОS);

Посилання на комірки і діапазони (наприклад, А2, С5:С9)

Прикладом формули може бути :

    =А3*2+С9

При введенні формул у рядку формул зявляються нові кнопки. Клацання по кнопці з червоним хрестиком скасовує внесені до формули зміни, з зеленою галочкою дає команду на виконання формули записаної в комірці. Після цього зявиться результат її виконання або повідомлення про помилку.

  В ЕТ Excel є чотири види операторів :

Арифметичні (+, -, *, /, %, ^);

Оператори порівнянь (=, <, >, <=, >=, <>);

Текстові (&, “…”, );

Адресні (наприклад, А3:F7, СУМ(АЗ:В6, К4:F7)).

Також формули можуть містити функції. Щоб вставити функцію потрібно виконати такі операції Вставка – Функція. Дальше потрібно вибрати категорію функцій і саму функцію.

ЕТ найчастіше використовуються в тих сферах діяльності, де необхідно прораховувати, аналізувати та подавати в різній формі великі обсяги числової інформації. 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров