Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Структурно - динамічний аналіз фінансових активів ВАТ “Євротрейд” і джерел їхнього формування

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від доцільності й правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. Активи по своїй природі динамічні, їхня величина й структура постійно змінюються. Загальне подання про якісні зміни в структурі майна й капіталу, а так само динаміки цих змін можна одержати за допомогою вертикального й горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний і горизонтальний аналіз звітності проводиться з метою одержання оцінки про зміни майнового й фінансового стану підприємства на підставі ущільненого аналітичного балансу, звіту про фінансові результати, очищених від впливу інфляції. Ущільнений аналітичний баланс будується в активі по убутній ліквідності, а в пасиві по убутній терміновості погашення зобов'язань.

Вертикальний аналіз показує структуру коштів підприємства і їхніх джерел. Метою вертикального аналізу є визначення питомої ваги окремих груп і статей у загальному підсумку балансу.

Горизонтальний аналіз укладається в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту або зниження. Вертикальний і горизонтальний аналізи взаємно доповнюють один одного, але вертикальний аналіз є основним.

У результаті проведеного аналізу, як видно з таблиці 2.1 найбільша питома вага  в структурі ліквідних активів займає готова продукція й товари (73%). Це необхідно розглянути із двох сторін. З одного боку, на підприємстві відбувається затоварення, погано працює збутова мережа. Але з іншого боку, тому що ЗАТ «Євротрейд» не тільки реалізує готову продукцію, але й приймає замовлення на проведення проектних робіт, те можливо, як у першому, так і в другому звітному роках діяльності на підприємстві нагромадилися дані замовлення, які незабаром будуть розроблені для замовників. Так само значну частку в структурі ліквідних активів займає дебіторська заборгованість (10%), що теж можна розглядати подвійно. З одного боку, це заборгованість по вже розроблених і впроваджених проектах замовників. А з іншого боку, це залишок, що повинні заплатити замовники проектів, що перебувають на етапі впровадження безпосередньо в підприємств - замовників.

 

Таблиця 2.1 Аналіз структури ліквідних активів

 

статті активу

 

на 01.01.06

на 31.12.06

Темп приросту

сума

%

сума

%

%

1) високоліквідні активи

 

 

 

 

 

кошти і їхні еквіваленти

28,2

3,37%

61,8

7,54%

119,1

2) середньо ліквідні активи

 

 

 

 

 

дебіторська заборгованість по товарних операціях

63,8

7,62%

50,3

6,14%

-21,2

дебіторська заборгованість по фінансових зобов'язаннях

88,4

10,56%

83,0

10,13%

-6,1

3) мало ліквідні активи

 

 

 

 

 

виробничі запаси

42,0

5,02%

18,9

2,31%

-55

НЗП і РБП

0,9

0,11%

0,2

0,02%

-77,8

ГП і товари

614,0

73,33%

605,5

73,87%

-1,4

РАЗОМ

837,3

100%

819,7

100%

-2,1

 

Як видно з таблиці 2.1 найбільший темп приросту відбувся по статті кошти і їхні еквіваленти (119%). Це пов'язане зі збільшенням обсягів реалізації продукції. У цьому випадку необхідно розглянути можливість вкладення підприємством частини нерозподіленого прибутку в інвестиції (як короткострокові, так і довгострокові) у порівнянні з нагромадженням коштів на поточному рахунку. Позитивним моментом є скорочення розміру дебіторської заборгованості. Це зниження викликане оплатою суми, що залишилася, боргу замовників на розробку проектів.

Так само слід зазначити значне зниження виробничих запасів на 55%. При таких показниках з одного боку, відбувся ріст обсягів виробництва й реалізації, а з іншого боку, були істотні перебої в поставках запасів на склад. На цю проблему підприємству варто звернути свою увагу й урегулювати процес поставок. Можливо також створення резерву запасів.  У цілому загальна структура ліквідних активів змінилася незначно.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров