Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз оборотності фінансових активів ВАТ “Євротрейд”

Особлива увага при аналізі використання активів приділяється ключовим статтям оборотних  коштів: дебіторської заборгованості (рахункам до одержання). Головна мета аналізу полягає в тому, щоб установити ознаки зменшення величини або, навпроти, надлишкового нагромадження рахунків дебіторів. Звичайно ці статті балансу зіставляються із сумою доходу від реалізації продукції або послуг або із собівартістю реалізованої продукції, оскільки вважається, що ці статті тісно взаємозалежні.

Оборотність дебіторської заборгованості ґрунтується на порівнянні величини цієї статті із чистим обсягом продажів. При аналізі даного показника принциповим є питання, чи відповідає сума неоплаченої дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду сумі продажів у кредит, що по логіці повинна залишатися неоплаченої з обліком надаваних компанією умов комерційного кредиту. Точний аналіз стану дебіторської заборгованості може бути зроблений тільки шляхом визначення "віку" всіх рахунків дебіторів по книгах компанії й класифікації їх по кількості неоплачених днів: 10 днів, 20 днів, 30 днів, 40 днів - і далі шляхом порівняння цих строків з умовами кредитування по кожній угоді. Але такого роду аналіз вимагає доступу до внутрішньої інформації компанії, тому зовнішній дослідник змушений задовольнятися досить приблизним показником, що зіставляє дебіторську заборгованість і обсяг реалізації за 1 день і наступне співвіднесення цієї величини із середнім значенням дебіторської заборгованості протягом року. Це досягається за допомогою використання показника оборотності дебіторської заборгованості, що розраховується по наступній формулі:

 

 

2*Виторг від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року)                                                             (2.14)

 

Аналогічну характеристику представляє показник середнього строку погашення дебіторської заборгованості:

 

365 / Оборотність дебіторської заборгованості                                                   (2.15)

 

Підприємство ВАТ «Євротрейд» мало наступні значення цих показників:

 

Таблиця 2.10 Показники оборотності дебіторської заборгованості ВАТ «Євротрейд»

 

Показник, у кількості оборот

Показник, у днях

Звітні періоди

5.88 періодів у році або

62.1 дня

01.01.2006 р.

4.37 періодів у році або

83.6 дня

31.12.06 р.

 

Наведені дані говорять про збільшення оборотності кредиторської заборгованості, що з'явилася слідством зменшення кредиторської заборгованості на кінець 2006 року.

Далі необхідно зупинитися на показнику, що замикає всі показники оборотності короткострокових активів і пасивів. Цей показник називається тривалістю фінансового циклу. Під фінансовим циклом прийнято розуміти період, що починається з моменту оплати постачальникам за матеріали (погашення кредиторської заборгованості) і закінчується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості). Середнє значення тривалості фінансового циклу розраховується як сума періоду обороту (погашення) дебіторської заборгованості й товарно - матеріальних запасів за винятком періоду обороту (виплати) кредиторської заборгованості. По суті даного фінансового показника виходить, що чим вище значення фінансового циклу, тим вище потреба підприємства в коштах для придбання виробляючих оборотних коштів.

Для підприємства ВАТ «Євротрейд» розрахунок середньої тривалості фінансового циклу наведений у таблиці 2.13

 

Таблиця 2.12 Розрахунок середньої тривалості фінансового циклу ВАТ «Євротрейд»

 

Показник

01.01.06 р.

31.12.06 р.

Період погашення дебіторської заборгованості

62.1

83.6

Період обороту запасів

11.3

16.0

Період виплати кредиторської заборгованості

96.1

67

Тривалість фінансового циклу

- 22.7

32.5

 

Наведені в таблиці дані дозволяють зробити наступні висновки. В 2005 році тривалість фінансового циклу компанії була негативною. Це з'явилося слідством надзвичайно низького значення ТМС на початок 2005 року з однієї сторони й досить високого значення кредиторської заборгованості з іншої. Використовуючи логічну інтерпретацію фінансового циклу, можна прийти до висновку, що підприємство в 2005 році в середньому одержувало від клієнтів гроші раніше, ніж розплачувалося із кредиторами. В 2006 році ситуація драматично погіршилася. Тривалість фінансового циклу стала істотно позитивної. Це з'явилося слідством значного зниження величини кредиторської заборгованості на кінець року паралельно з ростом дебіторської заборгованості. Це, зрозуміло, привело до “вимивання” грошей з підприємства - підприємство стало відчувати потребу в залученні додаткових коштів для фінансування оборотних коштів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров