Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Аналіз ефективності використання фінансових активів ВАТ “Євротрейд”

Коефіцієнтний аналіз є невід'ємною частиною аналізу фінансових активів. З його допомогою вивчаються рівні і їхнє відхилення від планових і базисних значень різних відносних показників, що характеризують фінансові активи, а також розраховуються коефіцієнти ефективності використання коштів організації.

Важливим моментом у коефіцієнтном методі аналізу є вивчення динаміки різних коефіцієнтів, що дозволяє встановити позитивні й негативні тенденції, що відображають якість керування фінансовими активами організації, а також розробити необхідні заходи для внесення відповідних корективів по оптимізації управлінських рішень у процесі здійснення господарської діяльності.

Одним з найважливіших показників, що визначають достатність наявних в організації фінансових активів з урахуванням фінансованих потреб, є коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, що розраховується по формулі:

 

Кддп = ДП’/(ЗК+ДЗ+Д’)  = 0,167                                                                         (2.16)

 

де Кддп - коефіцієнт достатності чистого грошового потоку в аналізованому періоді;

ДП' - чистий грошовий потік за аналізований період, тис. грн.;

ЗК - виплати по довго- і короткострокових кредитах і позикам за аналізований період, тис. грн.;

ДЗ - приріст залишків матеріальних оборотних активів за аналізований період, тис. грн.;

Д' - дивіденди, виплачені власникам організації за аналізований період, тис. грн.

 

Як узагальнюючий показник можна використовувати коефіцієнт ефективності грошових потоків,  що визначається по формулі:

 

Кэдп = ДП’/Дпо = 0,07,                                                                                                     (2.17)

 

де Кэдп - коефіцієнт ефективності грошових потоків в аналізованому періоді;

ДП' - чистий грошовий потік за аналізований період, тис. грн.;

Дпо - відтік коштів за аналізований період, тис. грн.

 

Одним із приватних показників ефективності є коефіцієнт реінвестування грошових потоків організації, обчислювальний по формулі:

 

Креин = ( ДП'-Д) / DВА = 0,65,                                                                             (2.18)

 

де Креин - коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в аналізованому періоді;

Д - дивіденди, виплачені власникам організації за аналізований період, тис. грн.;

(ВА - приріст позаоборотних активів, пов'язаний зі зробленими організацією витратами за аналізований період, тис. грн.

Для оцінки синхронності формування різних видів грошових потоків розраховуються коефіцієнти ліквідності грошового потоку по окремих тимчасових інтервалах усередині розглянутого періоду (року) по формулі:

 

Кдпл = (ДП’- DДС) / Дпо = 0,006,                                                                        (2.19)

 

де Кдпл - коефіцієнт ліквідності грошового потоку в аналізованому періоді;

(ДС - збільшення залишків коштів за аналізований період, тис. грн.;

Дпо - відтік коштів за аналізований період, тис. грн.

 

Дані, розраховані вище, свідчать про те, що в 2006 році на аналізованому підприємстві спостерігалася недостатня величина чистого грошового потоку для погашення найбільш термінових зобов'язань (коефіцієнт достатності чистого грошового потоку менше 1). У теж час спостерігається достатня ефективність грошових потоків - на 1 гривню відтоку доводиться 0,07 копійок чистого грошового потоку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров