Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка стратегії управління активами торгівельного підприємства

Основною метою даної дипломної роботи є виділення найсильніших важелів що впливають на рентабельність підприємства та пошук методів впливу них для досягнення максимальної рентабельності. В попередній главі було знайдено фактори, які більше за інші впливають на рентабельність і що важливо була розрахована формула зв’язку рентабельності з цими факторами. Формула цього зв’язку має вигляд:

 

Y = 455,7901558 – 0,054305856*x1 – 4,198325655*x2 – 4,27801947*x3 – -5,392548154*x4

 

Використавши математичні методи до цього виразу були знайдені оптимальні значення х14. Результати розрахунку наведені на рисунку 3.4.

Малюнок 3.4 - Оптимальна структура активів для ТОВ “Євротрейд”

 

При розрахунку оптимальної структури активів були прийняті такі обмеження: питома вага необоротних активів менше або дорівнює 20%, це значення обумовлене  мінімально необхідною кількістю основних фондів;   питома вага абсолютно ліквідних активів менше або дорівнює 5%, це значення обумовлене постійною нестачею найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов’язань, що негативно впливає на стосунки з теперішніми партнерами та відношення до компанії потенційних нових.

Щоб переконатися в вірності такої пропорції розрахуємо рентабельність підприємства підставивши потенційно оптимальні значення питомої ваги видів активів у математичну модель та порівняємо ці розрахунки з фактичним значенням на кінець 2006 року та плановім на кінець 2007 року. Результати розрахунків зведені в діаграмі малюнок 3.5. та таблиці 3.6.

           факт 2006                 тренд 2007     оптимум

 

Малюнок 3.5 Діаграма питомої ваги активів, швидкості оберту мобільних активів та рентабельності на кінець 2006 року, планові показники на кінець 2007 року та планові для оптимальної структури активів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров